ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2019 8, 9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು-ಉರ್ದು-ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಮ್ಮಟ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ; ಡಾ.ನಟರಾಜ್ ಹುಳಿಯಾರ್ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಷೇಕ್‌ಸ್ವಿಯರ್‌ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ

- ಶಾ. ಬಾಲುರಾವ್ -


"ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಸ್ತಕವು ಆತನ 400ನೆಯ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಭಾರತಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಮರುಮುದ್ರಣ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಜನ ಹಿರಿ ಕಿರಿಯ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ / ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮಹಾಕವಿ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆತನ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಲೇಖನ, ಕವನ, ಗೀತೆ, ನಾಟಕ ಭಾಗಗಳು ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆವರೆಗೆ ಅನುವಾದವಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕವನಗಳು, ಸಾನೆಟ್ಗಳ ಅನುವಾದ, ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಯ ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯ, ಕವಿಯ ಜೀವನ, ಕೃತಿ, ಸಾಧನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯು ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯುವ, ಅವನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ."
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0222
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಶಾ. ಬಾಲುರಾವ್
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2015
ಬೆಲೆ 200/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 100/-
ಪುಟಗಳು 456

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ