ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಮಲೆಯಾಳಂ)

- ಕುಮಾರನ್.ಕೆ.ವಿ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0228
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಕುಮಾರನ್.ಕೆ.ವಿ
ಭಾಷೆ ಮಲೆಯಾಲಂ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 40/-
ಪುಟಗಳು 67

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ