ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕುವೆಂಪು ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನ (ಉರ್ದು)

- ಮಾಹಿರ್ ಮನ್ಸೂರ್ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0229
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಮಾಹಿರ್ ಮನ್ಸೂರ್
ಭಾಷೆ ‌ಉರ್ದು
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2016
ಬೆಲೆ 50/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 43/-
ಪುಟಗಳು 120

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ