ಸಂಚಯಗಳು

ಗುರುಜಾಡರ ವಾಚಿಕೆ

- ಎ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ / ಸ.ರಘುನಾಥ -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0322
ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಂಚಯಗಳು
ಲೇಖಕರು ಎ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ / ಸ.ರಘುನಾಥ
ಭಾಷೆ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 80/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 20%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 64/-
ಪುಟಗಳು 190

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಟ 07 ರಿಂದ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸುವುದು.

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ