ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ

- ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಸಿ. -


ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0327
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಸಿ.
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2017
ಬೆಲೆ 100/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 15%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 85/-
ಪುಟಗಳು 210

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ