ಭಾಷಾಂತರ ಕೋರ್ಸ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಾಗರಿಕತೆಯಕಥೆ ಸಂಪುಟ-7

ವಿವೇಚನೆಯ ಯುಗದ ಆರಂಭ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು -


"ಈ ಸಂಪುಟವು ೧೫೫೮ರಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ೧೬೫೦ರಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಡೆಕಾರ್ಟೆಯ ನಿಧನದವರೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಶತಮಾನವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿಯ ಆಡಳಿತ, ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಜನಜೀವನ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಮಾರ್ಲೋ, ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್, ಬೇಕನ್ ರ ವಿವರ, ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಗಳ‌ ಸಂಘರ್ಷ, ಸ್ಪೇನಿನ ಏಳುಬೀಳು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಬಂಡಾಯ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಸ್ವೀಡನ್, ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜನಜೀವನ, ಕಲಾವಿದರ ಕೊಡುಗೆ, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಯುಗದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರುಹುಟ್ಟಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
"
ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಡ್ KBBP 0007
ಪ್ರಕಾರಗಳು ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು
ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ 2015
ಬೆಲೆ 1,000/-
ರಿಯಾಯಿತಿ 50%
ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ₹ 500/-
ಪುಟಗಳು 1042

ಕೋವಿಡ್-19 ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಲುಪಲು ಕನಿಷ್ಟ 07 ರಿಂದ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸುವುದು.

ಬಯಕೆ ಪಟ್ಟಿ