2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ -


50%

ನಾಗರಿಕತೆಯಕಥೆ ಸಂಪುಟ-1

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 1,000/- ₹ 500/-
50%

ನಾಗರಿಕತೆಯಕಥೆ ಸಂಪುಟ-2

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 1,000/- ₹ 500/-
50%

ನಾಗರಿಕತೆಯಕಥೆ ಸಂಪುಟ-3

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ವಿವಿಧ ಅನುವಾದಕರು

ಬೆಲೆ : ₹ 1,000/- ₹ 500/-
50%

ಗಾಂಧೀಜಿ: ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನಧ್ಯೇಯ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಗಾಂಧೀಜಿಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ದೇ. ಜವರೇಗೌಡ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ನಯನಾ ಕಾಶ್ಯಪ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಭಾರತದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಬಿ.ಎಸ್.ರುಕ್ಕುಮ್ಮ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಕೆಲವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಸ್ಥೆಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಸಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ನಮ್ಮಧರ್ಮ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಹುರಗಲವಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-

First « 1 2 3 4 5 6 » Last