ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ - ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೆಲೋಷಿಪ್ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

- ೩೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು -


50%

ಹಿಂದೂ ಆದರ್ಶಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಟಿ.ಎಸ್.ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಸಿ.ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾಗರಾಜ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಸರ್ವೋದಯ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಶಂಸ ಐತಾಳ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಭಾರತದಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬ್ಬ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚೈತನ್ಯಗಳ ವೈಭವ (ಶ್ರೇಣಿ-3)

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಜ್ಞಾನದೇವನ ಬೋಧನೆಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಜಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ತುಕಾರಾಮರ ಬೋಧನೆಗಳು

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಡಿ.ಎನ್.ವೀಣಾ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾರ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-
50%

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶೀತಲ ಸಮರ

ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ

- ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್

ಬೆಲೆ : ₹ 10/- ₹ 5/-