2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು

31 Dec 2020 07:22 pm

Sri A.Narasimha Bhat
Rtd. High School Headmaster, ‘Ashirwad’, Kotekani
Kasaragod-671121
Tel: 04994-226857


ಡಾ.ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ
# 342, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಡಾವಣೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560056
ಮೊ:9448476938


ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಎಸ್.ಹೆಗಡೆ
‘ಅಕ್ಷರ’, # 738, 7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 12ನೇಮೈನ್, MICO ಲೇಔಟ್ (ಬಿಟಿಎಂ) 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್,
ಬೆಂಗಳೂರು-560076 ದೂ:080-26683616, 9481478047
hegdelsh@gmail.com


ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್
‘ನವನೀತ’, 2ನೇ ತಿರುವು, ಅಣ್ಣಾಜಿರಾವ್ ಲೇಔಟ್ ಮೊದಲ ಹಂತ, ವಿನೋಬಾನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577204 ಮೊ: 9611873310
dnsrinatha@gmail.com


ಡಾ.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
# 06, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಎಫ್.ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040
ಮೊ: 9886791256
dr.c.shivakumarswamy@gmail.com


ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in