2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ
105-ಸಿ, 1ನೆ ಮಹಡಿ, ‘ಸಪ್ತಗಿರಿ ಮಹರ್ಷಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ’
10 ‘ಕೆ’ ಕ್ರಾಸ್, ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ನಗರ
ನಾಗವಾರಪಾಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು-560093
ದೂ: 9449273059

2. ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಎಸ್
# 2101, ಬಿಂಬ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 1ನೇ ತಿರುವು,
ರಾಯಲ್ ಕೌಂಟಿ ಬಡಾವಣೆ
ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 8ನೇ ಫೇಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560083

 3. ಡಾ.ಬಿ.ವೈ.ಲಲಿತಾಂಬ
ನಂ.1304, 2ನೇ ಹಂತ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್
ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560072
ಮೊ:9448856174, 23392071

4. ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ್
ಶಿವರಂಜಿನಿ ನಿಲಯ,
ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಎದುರು
ಕೊಟ್ಟೂರು ಫ್ಲಾಟ್ಸ್‌, ಮಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ
ಧಾರವಾಡ-580008
ಮೊ: 9591472345

5. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ
# 609, ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕುವೆಂಪು ನಗರ
ಗೌರಿಬಿದನೂರು - 561208
ಮೊ: 9448444071, 9035298917

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in