2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2013 ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಅನುವಾದಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ

ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪುಸ್ತಕ

ಮೂಲ ಲೇಖಕರು

ಮೂಲ ಭಾಷೆ

ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ

 

1

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ

234,ಸೃಷ್ಟಿ,ಅವರಗುಪ್ಪಾ,

ಸಿದ್ದಾಪುರ-581355

ಮೊ:9448578321

ಆದಿ-ಅನಾದಿ

ಶೀಮತಿ ಚಿತ್ರ

ಮುದ್ಗಲ್

ಹಿಂದಿ

ಕನ್ನಡ

2

ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

#7,ಶ್ರೀಮಾತಾ,15ನೇ ಕ್ರಾಸ್,5ನೇ

ಫೇಸ್,ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು-78

ಮೊ:9845906527,26594843

ಕಪ್ಪು ಕವಿತೆ

ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

3

ಡಾ.ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರೈ

ಸುಯಿಲ್,ಜಪ್ಪು ಕಟ್ಪಾಡು ರಸ್ತೆ

ಮಂಗಳೂರು-575002

ಮೊ:9535375908

ನೆತ್ತರ ಮದುವೆ

ಫೆಡರಿಕೊ ಗಾರ್ಸಿಯ ಲೋರ್ಕಾ

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್

ಕನ್ನಡ

4

ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ

103,ಅಕ್ಷರ,ಆರೋಗ್ಯ ನಗರ ಬಡಾವಣೆ,ತೇಜಸ್ವಿ ನಗರ,

ಧಾರವಾಡ-580002

ಮೊ:9164557999

ಮರುಭೂಮಿಯ ಹೂ

ವಾರಿಸ್ ಡೆರಿಸ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಕನ್ನಡ

5

 

ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್

# 88,ಮಾತೃ ನಂದಿನಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ

ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,ನಂದಿನಿ ಲೇಜೌಟ್,ಬೆಂಗಳೂರು-560096

ದೂ:23235912(ಕ),23196656(ಮ)

ಮೊ:8147263330E-Mail: mc.prakash113@gmail.com

Bride Comes Home

ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ

ಅವರ ಆಯ್ದ ಪ್ರೇಮ

ಕವನಗಳು

ಕನ್ನಡ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಖಲಾ ವೆಂಕಟೇಶ್

#1277,ವಿಠಲ್ ನಿವಾಸ್,1ನೇ ಜಿ ಮೈನ್,8ನೇ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್,ಗಿರಿನಗರ,

2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು-560085

ಮೊ:9449050384

E-Mail:mekhalavenkat@gmail.com

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in