2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1 . ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ
# 102, ‘ಶ್ರಾವಂತಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್’
ಸಿ.ಆರ್.ಲೇಔಟ್, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 1ನೇ ಫೇಸ್
ಬೆಂಗಳೂರು-560078
ದೂ: 26632754, 9916765152

2. ಡಾ.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿ
‘ಹೂಮನೆ’, ಶ್ರೀದೇವಿನಗರ,
ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ – 580004
ದೂ : 0836-2462718 ಮೊ:9448630637

3. ಪ್ರೊ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್
ನಂ.8/1, ಆರ್.ವಿ.ಬಡಾವಣೆ
ಕುಮಾರಪಾರ್ಕ್ ವೆಸ್ಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು-560020
ಮೊ:23448832

4. ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
55/1, 10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ವಸಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-52
ದೂ:9845720016 ದೂ:22268729

5 . Smt.Shamala Madhav
Jalaramanagar 3/35
V.B.Road, Ghatkopar (East)
Mumbai-400077, Ph:022-21024423, 
09619747780

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in