ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

1. ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ
ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೃಪಾ, ಜಯನಗರ, ಧಾರವಾಡ-580001
0836-2772071, 9986612518

2. ಡಾ.ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್
# 995, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮನೆ ಅಗ್ನಿಹಂಸ ರಸ್ತೆ,
ಕುವೆಂಪು ನಗರ, ಮೈಸೂರು-23 ದೂ: 0821-2541311. ಮೊ:7259757198

3. ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ
234, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವರಗುಪ್ತಾ ಸಿದ್ದಾಪುರ-581355.  ಮೋ.9448578321

4. ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್
ನಂ.51 ’ಹಂಸಿ’, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ’ ಎ’ ಕ್ರಾಸ್, 35ನೇ ಮೈನ್,
ಬನಗಿರಿನಗರ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ ಬೆಂಗಳೂರು-560085
ದೂ.26793219 ಮೋ:9986928876

5. Sri H.S.Shivaprakash
Professor, School of Art and Aesthes
Jawaharlal Nehru Central University, NewDelhi-110067
mob: 09910219309, Email: shivaprakash.hs@gmail.com

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in