2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

 1. ಡಾ.ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ
  ‘ಮಿಲನ್’, ವಿನಾಯಕ ಸಾಮಿಲ್ ಎದುರು
  ಹೆರವಟ್ಟಾ, ಕುಮಟಾ-581 332
  ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮೊ:9449125172 ದೂ:08386-221786 

 2. ಡಾ.ಎಂ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಕೇ
  ರಾಫ್. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಮುರಳಿಧರ್,
  # 2, ಉಂಬ್ಳೆ ಬೈಲ್ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ||
  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ದೂ: 08282-270045, ಮೊ:9900630734

 3. ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ
  # 500, 15ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ 2ನೇ ಫೇಸ್ ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560050
  ದೂ: 26797931, 26721421
  ಮೊ:9449204766, muralidhara.kempasagara@tr.com

 4. ಪ್ರೊ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಬಿ
  ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಸಾರಾಂಗ
  ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ
  ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ-583276 ಮೊ:8277335043

 5. ಶ್ರೀಮತಿ.ಎಸ್.ಕೆ.ರಮಾದೇವಮ್ಮ
  #1791, ಮಹಡಿ, 18-ಎ ಮೈನ್, ಜೆ.ಪ.ನಗರ 2ನೇ ಹಂತ,
  ಬೆಂಗಳೂರು-78 ಪೋ:080-26597360

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in