2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು

2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ :

ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್                Shikharasoorya

# 4032, 28ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 17ನೇ ಮೈನ್

ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560070

ದೂ: 080-26719911, 9448083264

kriyative2005@gmail.comಕನ್ನಡ ದಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ

ಶ್ರೀ ಸ.ರಘುನಾಥ -                      ಇಲಾ ಒಕ ಜೀವಿತಂ

ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಣ್ಣ ಹೌಸ್

ನಿಯರ್ ವೇಣು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುರ-563135

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ  ಮೊ: 9980593921  

raghunathamalitata@gmail.com

 

ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ  

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ.ವಿ.ರೇಣುಕಾ                        ಚಿಂತಾಮಣಿ

#132, ನೀಲಾದ್ರಿ ಮಹಲ್ ‘ಜಿ’ ಬ್ಲಾಕ್

45/9, ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ, ಜಯಮಹಲ್ )

ಬೆಂಗಳೂರು-560046 ಮೊ:9900019873

gvrenuka@yahoo.com

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ

ಡಾ.ಜಿ.ಮಮತಾ ಸಾಗರ                                  ಪ್ರೀತಿಯ ನಲವತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

# 619,7ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇಮೈನ್, BEML ಲೇಔಟ್, 4ನೇ ಫೇಸ್,

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560098

ಮೊ: 9480584464 ಮನೆ: 080 28 6136 00

mamtasagar@gmail.com

 

ಹಿಂದಿಯೇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಿ (ಸೃಜನ್)                             ಜುಮ್ಮಾ

ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ A.E.E (REH)

ಸಬ್ ಡಿವಿಜನ್-10, ನಾರಾಯಣಪುರ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಪೋಸ್ಟ್-585219

ಸುರಪುರ ತಾ|| ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊ:9481663379  srujancartoonist@gmail.com

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in