2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು

ಶ್ರೀ ಎಲ್.ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್

# 11, ‘ಪಾರಿಜಾತ’, 5ನೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ

21ನೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560078

ದೂ: 080-26583119


ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರ

‘ಜಾನಕಿ’, ನವೋದಯನಗರ

14ನೇ ‘ಎ’ ಕ್ರಾಸ್, ಧಾರವಾಡ- 580003

ಮೊ: 9901133323

 

ಶ್ರೀ ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ

# 500, ‘ಸಾಹಿತ್ಯಸದನ’

5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 11ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ

2ನೇ ಹಂತ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-85

ದೂ : 080-26422331, 9481788832, 7019000949

 

ಶ್ರೀ ಕಾಶ್ರೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ

# 39, ‘ಬೇವು-ಬೆಲ್ಲ’, ಜಯನಗರ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585105

ಮೊ:9449619162 kashinathaambalge@yahoo.com

 

ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾಶಾಂತೇಶ್ವರ

‘ಮಂತ್ರಾಲಯ’, 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸಪ್ತಾಪುರ

ಧಾರವಾಡ-580001 0836-2447836

ಮೊ:9731968349  dasa_kcd@yahoo.com

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com