ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ. ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಸಹಯೋಗ ಸ್ಥಳ
1 30-07-2007 ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರತಂದಿರುವ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡಿ ಮಾಲೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸವನಂ, ಕುಪ್ಪಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ  ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
2 27-08-2007 ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರತಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸವನಂ, ಕುಪ್ಪಂ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ  ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
3 23-08-2007 ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂಗವಾಗಿ The Golden  Flock ಕನಕದಾಸರ ಕೃತಿಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಷಾಮತರ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ -ಹಂಪಿ  ಭುವನ ವಿಜಯ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ -ಹಂಪಿ
4 13-03-2008 ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
5 26-09-2009 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,ವಿಶ್ವಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಾಜಾಣ  ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ   ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ತಾಲಯ ಆವರಣ,ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು -560056
6 29-12-2009 "ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ" ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ   ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ತಾಲಯ ಆವರಣ,ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು -560056
7 17-03-2010 ಪು.ತಿ.ನ. 106 ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ "ಪು.ತಿ.ನ.ಸಂಚಯ " ಬಿಡುಗಡೆ  ಡಾ.ಪು.ತಿ.ನ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇವಾಸದನ,14 ನೇ ಕ್ರಾಸ್,ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ,ಬೆಂಗಳೂರು-03
8 20-10-2010 ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಾಂಧೀ ಕುಲಕರ್ಣೆ ಅವರ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ -ನನ್ನ ತಾತ (ಭಾಗ -1ಮತ್ತು 2)ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ   ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
9 06-12-2010 ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬರೆಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು ಸಂಪುಟಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ  ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು
10 12-01-2011 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ   ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ,ಕನ್ನಡ ಭವನ,ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು
11 19-12-2011 ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಬರೆಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳು ಸಂಪುಟಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು  ಕಲಾಗ್ರಾಮ,ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ತಾಲಯ ಆವರಣದ ಹಿಂಭಾಗ,ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು -560056
12 03-01-2012 ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಮೈಸೂರು  ಖಿಂಚಾ ಸಭಾಂಗಣ,ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ,ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ,ಬೆಂಗಳೂರು -560 001
13 09-11-2012 ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ಇವರ ಸಮಗ್ರ ಬರೆಹಗಳ ಮೊದಲ ಐದು ಸಂಪುಟಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ  ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ 

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com