2019ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | 2020ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪುರಸ್ಕೃತರು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ : (ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ) - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ೨೦೨೦-೨೧ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ತನ್ನ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ವಿಶ್ವಚೇತನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಹಾಗು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡ ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕರು ಅನುವಾದಕರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ
1 ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ವಂಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
2 ಅಭಿಲಾಷೆ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
3 ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
4 ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ರಂಗಿನಾಟ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
5 ದುಡ್ಡು ಮೈನೆಸ್ ದುಡ್ಡು ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಆರ್.ವಿ. ಕಟ‍್ಠೀಮನಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
6 ಇವರನ್ನೇನ್ರಿ ಮಾಡೋಣ? ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
7 ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಆರ್.ವಿ. ಕಟ‍್ಠೀಮನಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
8 ಕಪ್ಪಂಚು ಬಿಳಿಸೀರೆ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
9 ನಿರ್ಧಾರ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
10 ಬಾಳಿನೊಂದು ಕನಸು ಕೊಮ್ಮನಾಪಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿರಾವ್ ವಂಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
11 ನಕ್ಸಲ್ಸ್ ವಸಂತರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
12 ಅಸಯರ ವೇದ ಕೊಮ್ಮನಾಪಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿರಾವ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
13 ವಿರಾಮ ಅಂಗರ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಾರಾವ್ ಡಾ.ಕೆ.ಶಾರದಾ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
14 ರುದ್ರನೇತ್ರ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ವಂಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
15 ಬೇಡಿ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಮುಪ್ಪಾಳ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ ಯಂ.ಜಿ.ಭೀಮರಾವ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
16 ಅನೈತಿಕ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
17 ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಣಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಶರ್ಮ ಲಕ್ಕೂರು ಆನಂದ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
18 ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕುಲ ಯಾವುದು? ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್, ವೀರಭದ್ರರಾವ್ ಪಮ್ಮಿ ,ಡಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
19 ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ವಂಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
20 ಪರಿಮಳ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಆರ್.ವಿ. ಕಟ‍್ಠೀಮನಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
21 ಚಕ್ರ ಭ್ರಮಣ ಅರಿಕೆಪೂಡಿ ಕೌಸಲ್ಯಾದೇವಿ ಯಂ.ಜಿ.ಭೀಮರಾವ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
22 ಬಣ್ಣದ ಮುಖ ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಶೀಲಾ ಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
23 ಹೃದಯನೇತ್ರಿ ಮಾಲತಿ ಚೆಂದೂರ್ ರುಕ್ಮಾಯಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
24 ಉರಿಯುತಿರುವ ಹೂಬನ ಸಲೀಂ ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
25 ಛಲದ ಬದುಕು ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಸರಿತಾ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
26 ಕಳ್ಳಾಟ ಮಲ್ಲಾದಿ ವೆಂಕಟಕೃಷಣಮೂರ್ತಿ ಬೇಲೂರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
27 ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಸೀಮೋಲ್ಲಂಘನ ಮೊಗಸಾಲೆ ನೀಲಾವರ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಡಿಗ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
28 ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಸಂತರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
29 ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ಪಸುಟು ಲೇಟಿ ತಾತರಾವು ಬಂಡ್ರಿಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
30 ನ್ಯಾಯದ ತಕ್ಕಡಿ ಹರಿಕಿಷನ್ ವಂಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
31 ನಾಡು ಕಾಡಾಯಿತು ಬಲಿವಾಡ ಕಾಂತಾರಾವ್ ಉಪೇಂದ್ರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
32 ತಲೆಮಾರು ತಾಳ್ಳೂರು ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ವಂಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
33 ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಜಿ.ಸೂರಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
34 ಋಷಿ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಶಾರದಾತನಯ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
35 ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ ವಸಂತ ಜಿ.ಕಲ್ಯಾಣರಾವು ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
36 ಯಮಪಾಶ ಮಲ್ಲಾದಿ ವೆಂಕಟಕೃಷಣಮೂರ್ತಿ ಬೇಲೂರು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
37 ಉಷೋದಯ ಓಲ್ಗ ಮಿಸ್ ಸಂಪತ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
38 ಶತಪತ್ರ ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
39 ಲವರ್ ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಸರಿತಾ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
40 ಮೇಡ್‍ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಎಂ.ಎಲ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
41 ಸ್ವೀಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಯರ್ರಂಶೆಟ್ಟಿಶಾಯಿ ವಂಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
42 ಜೋಗುತಿ ಡಾ.ವಿ.ಆರ್.ರಾಸಾನಿ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
43 ಶಿವ ಮಧುಬಾಬು ವಿಜಯಾಶಂಕರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
44 ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅಡವಿ ಬಾಪಿರಾಜು ಕೆ.ಜಾನಕಿರಾಮಯ್ಯ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
45 ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೇ! ವಿ.ಎಸ್.ರಮಾದೇವಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
46 ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
47 ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯದೇವರ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
48 ಕಾಲಪುರುಷನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಅಂಪಶಯ್ಯ ನವೀನ್ ವೀರಭದ್ರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
49 ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಡಾ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾವ್ ಸೃಜನ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
50 ಪುರುಷೋತ್ರಮ ಗೋ.ಹುಲಜಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಭಾವನಾ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
51 ಭಂಡಾರ ಬೋಗ ರಾಜನ್ ಗವಸ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
52 ರಮಾಬಾಯಿ ಡಾ.ಯಶವಂತ ಮನೋಹರ್ ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
53 ಮಾಯಾವಾದ ವಾಮನ ಜಯಂತ್ ವಿ.ನಾರ್ಳೀಕರ್ ಬೊಳುವಾರು ಮಹಮದ್ ಕುಂಞ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
54 ಹುಲ್ಲುಗರಿಕೆ ರಾಜನ್ ಗವಸ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
55 ರಥಚಕ್ರ ಶ್ರೀ.ನಾ.ಪೆಂಡಸೆ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
56 ದುರ್ದಮ್ಯ ಗಂಗಾಧರ ಗಾಡಗೀಳ ವಸಂತ ದಿವಾಣಜಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
57 ತಾಮ್ರಪಟ ರಂಗನಾಥ ಪಠಾರೆ ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
58 ಚಂದ್ರಮುಖಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾಟೀಲ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
59 ಕೋಸಲಾ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನೇಮಾಡೆ ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
60 ಹೋರಾಟ ಆನಂದ ಯಾದವ ಲ.ರಾ.ಪಂಡಿತ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
61 ವನಕನ್ಯೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗೋ.ಹುಲಜಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
62 ದುಸ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ ಗೌರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
63 ಮಾಹೀಮ ಖಾರಿ ಮಧು ಮಂಗೇಶ ಕರ್ಣಿಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
64 ಹಿಂದೂ ಶರಣಕುಮಾರ ಲಿಂಬಾಳೆ ಡಾ.ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಧವ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
65 ಹೂವು ನೋವು ಪ್ರಮೋದ ಕರ್ನಾಡ ಸುಚೇತಾ ಅಷ್ಟೇಕರ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
66 ಕರಿನೀರ ರೌರವ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರಕರ್ ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
67 ಇಂಧನ ಹಮೀದ ದಳವಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
68 ಸಮಾನಾಂತರ ಸುಹಾಸ ಶಿರವಳ್ ಕರ್ ಆರ್.ಶೇಷಗಿರಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
69 ಅಕಾಲ ಮಳೆ ಸುರಿದಾಗಿನ ಕಥೆ ಆನಂದ ವಿಂಗಕರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
70 ಗಾಂಧಾರಿ ನಾ.ಧೋಂ.ಮಹಾನೋರ ರಾ.ಕ.ನಾಯಕ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
71 ಯಾರು ಲಕ್ಷಿಸುವರು? ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಆಪ್ಟೆ ಲೀಲಾ ಕಾರಂತ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
72 ಗಂಟೆ ಒಂದಾಯ್ತು ಜಿ.ಪಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
73 ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಡಾ.ಪಿ.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೃ.ಶಿ.ಹೆಗಡೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
74 ಮಹಾನಾಯಕ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
75 ರಾಜನಗರ ಅಮಿಯ ಭೂಷಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
76 ಕವಿ ತಾರಾಶಂಕರ ಬಂದೋಪಾಧ್ಯಾಯಯ್ ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
77 ಕಾಡಿನ ದಾವೇದಾರ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
78 ಪದ್ಮರಾಗ ರುಕಿಯಾ ಶೇಖಾವತ್ ಹುಸೇನ್ ಕೆ.ಎಸ್.ವೈಶಾಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
79 ಸಾಹೇಬ್,ಬೀಬಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ ವಿಮಲ ಮಿತ್ರ ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
80 ಅಗ್ನಿಗರ್ಭ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
81 ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ ಸುನೀಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
82 ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟವರು ಸತೀನಾಥ ಭಾದುಡಿ ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
83 ಪಥಗೀತೆ[ಪಥೇರ್ ಪಾಂಚಾಲಿ] ವಿಭೂತಿಭೂಷಣ ವಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಿ.ಜೆ.'ಹರಿಜಿತ್' ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
84 ಗೆದ್ದಲು ಶೀರ್ಷೇಂಧು ಮುಖೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
85 ಹಳದಿ ಹೂ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಕ್ಷೀದಾರ ವಿಮಲ್ ಮಿತ್ರ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
86 ಅಪರಾಜಿತ ವಿಭೂತಿಭೂಷಣ ವಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
87 ಕಪಾಲ ಕುಂಡಲ ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
88 ನ ಹನ್ಯತೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ದೇವಿ ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
89 ಪಿಂಜರ್ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಎಲ್.ಸಿ.ಸುಮಿತ್ರಾ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
90 ರಾಧೆಯಲ್ಲ ರುಕ್ಮಿಣಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
91 ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಗೆ ನರೇಂದ್ರಪಾಲ್ ಸಿಂಘ್ ಪಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
92 ಚಿಟ್ಟಾ ಲಹು ನಾನಕ್ ಸಿಂಗ್ ಲವ್ ಲೀನ್ ಜಾಲಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅರಸ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
93 ಅರ್ಧ ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿ ಗುರದಯಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
94 ಅಹಿರನ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬುದ್ಧ ದೇವ ಚಟರ್ಜಿ -ಹಿಂದಿ, ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ - ಕನ್ನಡ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
95 ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಯ ಕನಸು ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಲಿಕ್ ಎ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
96 ದಕ್ಷಣ ಕಾಮರೂಪದ ಒಂದು ಕಥಾನಕ ಇಂದಿರಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
97 ಜನತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಬೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
98 ಪ್ರತಿಪದಾ ಬೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಎಮ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
99 ಹೊಸ ನೀರು ಭಗವತೀಚರಣ ವರ್ಮಾ ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
100 ಗೋದಾನ ಪ್ರೇಮಚಂದ ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
101 ಕಲಿ-ಕತೆ:ವ್ಹಾಯಾ ಬೈಪಾಸ್ ಅಲಕಾ ಸರಾವಗಿ ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುರಕುರಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
102 ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
103 ಅಮೃತ ಮತ್ತು ವಿಷ ಅಮೃತಲಾಲ್ ನಾಗರ್ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
104 ಮುಕ್ತಿ ಬೋಧ ಜೈನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
105 ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಗೋವಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ - ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
106 ಮಾಸಿದ ಸೆರಗು ಫಣೇಶ್ವರನಾಥ 'ರೇಣು' ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
107 ಆವಿಗೆ ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
108 ಅದೆಷ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
109 ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ವಿನೋದಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
110 ಹತ್ತು ದಿನ ದೂರ್ವಾಸ ಬಿ.ಎನ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
111 ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ನಗರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವಸ್ಥೀ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
112 ಒಂಟಿ ಹಂಸ ಡಾ.ವಿನೀತಾ ಗುಪ್ತಾ ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
113 ನನಗೆ ಚಂದ್ರ ಬೇಕು ಸುರೇಂದ್ರ ವರ್ಮಾ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
114 ನೀಲಿ ಚಂದಿರ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಹ ಪಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
115 ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
116 ಮಾಯಾಜಾಲ ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
117 ಕಮಲಿನಿಯ ಕಾರಸ್ತಾನ ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
118 ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
119 ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
120 ಬೆಳಕು ಹರಿಯಿತು ಬಾಬೂ ದೇವಕೀನಂದನ ಖತ್ರೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
121 ಶಾಲ್ಮಲಿ ನಾಸಿರಾ ಶರ್ಮ ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
122 ದರ್ಬಾರೀ ರಾಗ ಶ್ರೀಲಾಲ್ ಶುಕ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
123 ಮಯ್ಯಾದಾಸನ ವಾಡೆ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ದು.ನಿಂ.ಬೆಳಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
124 ತಮಸ್ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಎಸ್.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
125 ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಶಾಂತ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
126 ಪ್ರೇಮ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ ಮಾಧುರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
127 ಗಿಳಿಗಳು ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
128 ಪ್ರೇಮದ ಭೂತಕಥೆ ವಿಭೂತಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಯ್ ಆರ.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
129 ಶೃಂಗಾರ ಶಯ್ಯೆ ಆಬಿದ್ ಸುರತಿ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
130 ಮಜ್ಜಿಯೊಳಗಣ ಕಿಚ್ಚು ಡಾ.ದೇವಶ್ ಠಾಕುರ್‍ ಡಾ.ಎನ್.ದೇವರಾಜ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
131 ನಾರಿ ಸಿಯಾರಾಮಶರಣ ಗುಪ್ತ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
132 ಕೆಂಪು ತಗಡಿನ ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಮರ್ಮ ನಾ ವುಜಿರೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
133 ಗಂಗಾ ತಾಯಿ ಭೈರವ ಪ್ರಸಾದ ಗುಪ್ತ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾರ್ವತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
134 ಅಮ್ಮಾ ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
135 ಜಂಗಲ್ ತಂತ್ರಂ ಪ್ರೊ.ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಡಾ.ಎನ್.ದೇವರಾಜ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
136 ಚಿನ್ನದ ಸೂಜಿ ಅಲಕಾ ಸರಾವಗಿ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
137 ಒತ್ತೆಯಾಳು ಕಾಶೀನಾಥ ಸಿಂಗ್ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
138 ಕೊನೆಯ ಜಿಗಿತ ಶಿಮಮೂರ್ತಿ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
139 ಕುರಿಗಾಹಿ ಬಿಲ್ಲೇಸುರ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತ್ರಿಪಾಠಿ ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
140 ಸಂದರ್ಭ ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
141 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
142 ಸಂಘರ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
143 ಭೂಮಿಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
144 ಯುದ್ಧ ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
145 ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಂಕರ್ ಪುಣತಾಂಬೇಕರ್ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
146 ನೀಲ ಶೈಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಮಹಾಂತಿ ಮಾ.ದೇವೇಗೌಡ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
147 ಶಿಲಾ ಪದ್ಮ ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್ ಸ್ಣೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
148 ಮಬ್ಬಾದ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಉಪೇಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ್ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
149 ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಗೋಪಿನಾಥ ಮಹಾಂತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
150 ಐವಾನೆ ಗಜಲ್ ಜೀಲಾನಿ ಬಾನು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
151 ಕನಸೆಂಬ ಊರುಗೋಲು ಅನಿಲ ಠಕ್ಕರ ಸುಮಿತ್ರಾ ಹಲವಾಯಿ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
152 ಆರು ಅಡಿ ಭೂಮಿ ಅಬ್ದುಸ್ಸಮದ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
153 ಉಮ್ ರಾವ್ ಜ್ ನ್ ಅದಾ ಮಿರ್ಜಾ ರುಸ್ವಾ ಶಾಂತರಸ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
154 ಜನುಮದ ಜೋಡಿ ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್   ಗುಜರಾತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
155 ಗೋಡಗಳಿಂದ ಆಚೆ: ಆಕಾಶ ಕುಂದನಿಕಾ ಕಾಪಡಿಯಾ ಎಸ್.ಕೆ. ರಮಾದೇಮಮ್ಮ,ಲಿಂಗರಾಜು ಗುಜರಾತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
156 ಕಾರ್ಮೆಲೀನ ದಾಮೋದರ ಮಾವಜೊ ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
157 ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ ಆನಂದಕೃಷ್ಣ(ಡಿ.ಕೆ.ಚೌಟ) ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಳಾಯಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
158 ಅಂತಿಮ ಜ್ವಾಲೆ ಹಿಮಾಂಶು ಜೋಶಿ ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್.ಕುಸುಮ ಗೀತ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
159 ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದ ಬಣ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
160 ಅಭಿಯಾನ ನರೇಂದ್ರ ಕೋಹಲಿ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
161 ಕುರಿಹಿಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಜಲಧರ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
162 ಮಹಾಯಾತ್ರಿಕ ವಿಭೂತಿಭೂಷಣ ವಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅಹೋಬಲ ಶಂಕರ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
163 ಹೊರಲಾರದ ಗಾಳಿಭಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಲನ್ ಕುಂದೇರಾ ಸುಕನ್ಯಾ ಕನಾರಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
164 ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗಳ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವಾನ್ ಗೋ ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
165 ಬೇಗುದಿ ಕಿರಣ್ ನಗರ್ ಕರ್ ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
166 ಬಯಲು ಮುಕುಂದರಾವ್ ಶಶಿಧರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
167 ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ರೋಹಿಣಿ ನಿಲೇಕಣೆ ಆರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
168 ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಬದುಕಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಲತಿ ರಾವ್ ಎಂ.ವಿ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
169 ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಫ್ರೀಡಂ ಎಟ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
170 ತಾಯಿ ಮಕ್ಸೀಂ ಗೋರ್ಕಿ ನಿರಂಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
171 ಸರ್ಪ ಚುಂಬನ ಶ್ರೀ ನಂಡೂರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾರದಾತನಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
172 ನರಕದೊಳಗಣ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ಸೊಲ್ಜೆನಿಟ್ಸೆನ್ ಎಸ್.ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
173 ಶೂನ್ಯವಾದವಳು ವುಮನ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೊ ಡಾ.ವೆಂ.ವನಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
174 ಹಳದಿ ಮೀನು ಶೌರಿ ಏ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
175 ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಅನಿತಾ ದೇಸಾಯಿ ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
176 ದಂಗೆಯ ದಿನಗಳು ಮನೋಹರ ಮಳಗಾಂವಕರ್ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
177 26/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬರ್ಬರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಮುಂಬೈ ಪುಟ್ಟಗಂಟಿ ಗೋಪೀಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯಾ ಶಂಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
178 ಹುಲಿಸವಾರಿ ಭವಾನಿ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಗೀತಾ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
179 ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಲ್ಟ ಲೌರಿಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಗ್ಗನ ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
180 ಕೊಸಿಮೊ ಇಟಾಲೊ ಕಾಲ್ವಿನೊ ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
181 ಅಂಜಿಕೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಗೀತಾ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
182 ವೆರೊನಿಕಾ ಪಾಲೊ ಕೊಹಲೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
183 ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮರ ಡಾ.ಬೇಕಲ್ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬೇಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
184 ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವ ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೊ ಡಾ.ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
185 ಪೂರ್ವ ಯಾನ ಜೆರಾರ್ಡ್ ದ ನೆರ್ವಾಲ್ ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
186 ಡೋರಿಯನ್ ಗ್ರೇ ಯ ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
187 ಗುಡ್ ಅರ್ತ್ ಪರ್ಲ್ ಎಸ್.ಬಕ್ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
188 ಕಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ ಭರತ್ ಜಂಗಮ್ ಟಿ.ಎಸ್.ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
189 ಆ ದೀರ್ಘ ಮೌನ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿಜಯಾ ಕಣೀಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
190 ಮುಕ್ತಿಯ ರಹಸ್ಯ ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
191 ಡಾನ್ ಕ್ವಿಜೋಟ್ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಡಿ ಸರ್ ವಾನ್ ಟೆಸ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
192 ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ -1 ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ದೇ ಜವರೇಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
193 ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ -2 ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ದೇ ಜವರೇಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
194 ಯದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ -3 ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ದೇ ಜವರೇಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
195 ಮಾನವ ಜೀವನ :ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಹಸನ ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್.ವಿ.ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಗುಜರಾತಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
196 ಲ ರೂಜ ಎ ಲ ನ್ವಾರ ಸ್ತಾಂದಾಲ ಶ್ರೀ ಹರ್ಲೆಕರ ಪ್ರೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
197 ಗಾನ್ ವಿತ್ ದ ವಿಂಡ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮಿಶೆಲ್ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
198 ಎದೆಯ ಕೂಗನು ಮೀರಿ.. ಅಸಿತ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ರವಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
199 ಭವಾನಿಪುರ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿಜಯಾ ಕಣೀಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
200 ನಿರಂತರ ನೆನಪುಗಳು ಸಾರಿಕಾ ಗಿರಿಯಾ ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಮಾವಿನಕುಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
201 ನಾರೀಗೀತ ರಾಜಾರಾವ್ ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
202 ಕಳಚಿದ ಕೊಂಡಿ ಚಿನುವ ಅಚಿಬೆ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
203 ಲೇರಿಯೊಂಕ ಹೆನ್ರಿ ಆರ್.ಓಲೆ ಕುಲೆಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೀಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
204 ತಲೆಮಾರು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಲಿ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
205 ಕರ್ನಲ್ ನಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೈದ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
206 ಆಮೋಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಎಲಿಝಬೆತ್ ಯೇಟ್ಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
207 ಗೈಡ್ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಪ್ರಮೋದ ಮುತಾಲಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
208 ದ ಕೈಟ್ ರನ್ನರ್ ಖಾಲೆದ್ ಹೊಸೇನಿ ಜಿ.ಪಿ.ಶೈಲಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
209 ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯ ಪತ್ನಿ ತೆಹಮಿನಾ ದುರ್ರಾನಿ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
210 ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಏಕಾಂತ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
211 ಅನ್ಯ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮ್ಯು ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
212 ಹಮ್ಮು-ಬಿಮ್ಮು ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ದೇ.ಜವರೇಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
213 ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಮನೋಹರ ಮಳಗಾಂವಕರ್ ಗೀತಾ ಮೋಹನ ಮುರಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
214 ವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆಮಿಂಗ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
215 ಯಾತ್ರಿಕನ ಕನಸು ಪಾಲೊ ಕೊಹಲೊ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
216 ಮೃಗ ಪ್ರಭುತ್ವ ಚಾರ್ಚ್ ಆರ್ವೆಲ್ ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
216 ದಿ ಕಂಪೆನಿ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
217 ವ್ಯೂಹ ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಗೇಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯ ಮಾರ್ಕ್ವೆಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
218 ಹಳ್ಳಿ ಇವಾನ್ ಬುನಿನ್ ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
219 ಡ್ರಾಕುಲ ಬ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋಕರ್ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
220 ಭಾಗ್ಯಹೀನತೆ ಇಮರೆ ಕರತೆಜ್ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
221 ರಸವಾದಿ ಪಾಲೊ ಕೊಹಲೊ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಟೀಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
222 ದಿ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಜಾನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಬೆಕ್ ಸು.ಕೃಷ್ಣ ನೆಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
223 ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
224 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮನೆ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
225 ರೈತರ ಹುಡುಗ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
226 ಪ್ಲಂ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
227 ಸಿಲ್ವರ್ ಲೇಕ‍ಜಕ್ ದಡದಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
228 ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
229 ಆ ಸೊಗಸಿನ ಬಂಗಾರದ ದಿನಗಳು ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
230 ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
231 ಚಳಿಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಇಂಗಲ್ಸ್ ವೈಲ್ಡರ್ ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
232 ಇಂದುಲೇಖಾ ಒ.ಚೆಂದು ಮೇನೋನ್ ಸಿ.ರಾಘವನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
233 ದೇವರ ವಿಕರಾಳಗಳು ಎಂ.ಮುಕುಂದನ್ ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
234 ನಾನಿನ್ನು ನಿದ್ರಿಸುವೆ ಪಿ.ಕೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
235 ಮಾಹೆ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಮುಕುಂದನ್ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
236 ಚಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಏಟುಮಾನೂರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎನ್ನೇಬಿ' ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
237 ಆಡುಜೀವನ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
238 ಬಳಲಿದ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೆ.ಕವಿತ ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
239 ಕನಸಿನೂರಿನ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಇ.ಪಿ.ಪವಿತ್ರನ್ ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
240 ತೋಟಿಯ ಮಗ ತಗಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೆ ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
241 ಒತಪ್ಪ ಸಾರಾಜೋಷಫ್ ಎಸ್.ಪ್ಲೊಮಿನ್ ದಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
242 ತೃಕೋಟ್ಟೂರ್ ನೀಳ್ಗತೆಗಳು ಯು.ಎ.ಖಾದರ್ ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
243 ಆಲಾಹಳ ಹೆಣ್ನುಮಕ್ಕಳು ಸಾರಾಜೋಷಫ್ ಪ್ರೊ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
244 ರಾಮರಾಜ ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
245 ಅರೆಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಪಾರಪುರತ್ತು ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
246 ಕೊಚ್ಚರೇತ್ತಿ ನಾರಾಯಣ್ ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
247 ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಎನ್.ಪಿ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
248 ಜಕ್ಕಣಿ ಮತ್ತು ಜಲೋತ್ಸವ ಏಟುಮಾನೂರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
249 ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಅಂತರ್ಜನಂ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
250 ನಿರ್ಗಮನ ಸುಧಾಕರನ್ ರಾಮಂತಳಿ ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
251 ವಿಷಕನ್ನಿಕೆ ಎಸ್.ಕೆ.ಪೊಟ್ಟೆಕ್ಕಾಟ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅರ್ತಿಕಜೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
252 ಮರಣ ತೋರಣ ಏಟುಮಾನೂರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
253 ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಮಲಯಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರಿಯ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
254 ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಅಂತರ್ಜನಂ ಡಾ.ಕಮಲಾ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
255 ಮಂಜು ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
256 ಸೂಫಿ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಕೆ.ಪಿ.ರಾಮನುಣ್ಣೆ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
257 ಕಾಲ ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
258 ಆಗ್ನೇಯ ಪಿ.ವತ್ಸಲ ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
259 ಎಣ್ಮಕಜೆ ಅಂಬಿಕಾಸುತನ್ ಮಾಂಗಾಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೊಸಂಗಡಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
260 ಗುರುತುಗಳು ಸೇತುಮಾಧವನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
261 ಒಂದು ಊರಿನ ಕಥೆ ಎಸ್.ಕೆ.ಪೊಟ್ಟೆಕ್ಕಾಟ್ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
262 ಕಮಲಾದಾಸ್ ಸಮಗ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕಮಲಾದಾಸ್ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
263 ಸುಂದರಿಯರು ಸುಂದರರು ಉರೂಬ್ ಮೋಹನ ಕುಂಟಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
264 ಹಗ್ಗ ಭಾಗ -1 ತಕಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
265 ಹಗ್ಗ ಭಾಗ -2 ತಕಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ ಕೆ.ಕ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
266 ಹಗ್ಗ ಭಾಗ -3 ತಕಳಿ ಶಿವಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೈ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
267 ಬಿಡುಗಡೆ ಜಿ.ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
268 ವಿಚಾರಣಿ ಕಮಿಷನ್ ಸಾ.ಕಂದಸಾಮಿ ಪಾ.ಶ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
269 ಬಣ್ಣದ ತೆರೆ ಸುಪ್ರಭಾರತಿ ಮಣಿಯನ್ ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
270 ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಅಕ್ಷರೇಖೆ ಅಶೋಕ ಮಿತ್ರನ್ ಶೇಷನಾರಾಯಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
271 ಬೇರಿಗೆ ನೀರು ರಾಜಂ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶೇಷನಾರಾಯಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
272 ನಾನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ರಾ.ಕಿ.ರಂಗರಾಜನ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
273 ಎಲೆಯುದುರು ಕಾಲ ನೀಲ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
274 ಗೋಪಲ್ಲಪುರದ ಜನ ಕಿ.ರಾಜನಾರಾಯಣನ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
275 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ.. ಒಂದು ಮನೆ..ಒಂದು ಜಗತ್ತು.. ಜಯಕಾಂತನ್ ಜಯಲಲಿತಾ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
276 ಕುಟ್ರಾಲ ಕುರಿಂಜಿ ಕೋವಿ ಮಣಿಶೇಖರನ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
277 ಪವಳಾಯಿ ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪಭಾರತಿ ಡಾ.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ ಉಡುಪ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
278 ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕವರು ಜಯಕಾಂತನ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
279 ತಲೆಮಾರು ನೀಲ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಟಿ.ಆರ್.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
280 ನಂದಾದೀಪ ಮು.ವರದರಾಜನ್ ಶೇಷನಾರಾಯಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
281 ದಾಹ ಕೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪಭಾರತಿ ಡಾ.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ ಉಡುಪ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
282 ಕುರಿಂಜಿ ಜೇನು ರಾಜಮ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
283 ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುರಗನ್ ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
284 ಹಿಮಾಲಯದ ನರಭಕ್ಷಕಗಳು ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಡಾ.ಟಿ.ಎಸ್.ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
285 ಧರೆಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಾಗ ಅಲೋಕ್ ಭಲ್ಲಾ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
286 ಧರೆಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಾಗ ಭಾಗ-2 ಅಲೋಕ್ ಭಲ್ಲಾ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
287 ಧರೆಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಾಗ ಭಾಗ-3 ಅಲೋಕ್ ಭಲ್ಲಾ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
288 ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಪಿ.ಸಾಹಿನಾಥ್ ಜಿ.ಎನ್.ಮೋಹನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
289 ಮಂಜಿನ ಮಣಿ ಗ್ರಿಮ್ ಸೋದರರು ಎಂ.ರಾಮರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
290 ಎವರೆಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಕ್ರಾಕೌರ್ ವಸುಧೇಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
291 ಶಕ್ತಿ ಪುರುಷ ಗ್ರಿಮ್ ಸೋದರರು ಎಂ.ರಾಮರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
292 ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
293 ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸೋರಣ್ಣ ಜೆ.ಬಿ.ಎಸ್.ಹಾಲ್ಡೇನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಶೈಲಜಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
294 ಪರ್ಲ್ ಬಕ್ ಸಣ್ಣಕತೆಗಳು ಪರ್ಲ್ ಬಕ್ ಲಲಿತಾಂಬಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
295 ಅಪರಾಜಿತ ವಿಲಿಯಮ್ ಮಾಮ್ ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
296 ಹಾವಿನ ಡೊಂಕು ಟೋರ್ ಗ್ನಿ ಲಿಂಡ್ ಗ್ರೆಯನ್ ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಾನ್ಸ್ ಉ ಹೊಯ್ಸ್ತ್ರಮ ಸ್ವೀಡಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
297 ಬೊಕಾಷಿಯೋನ ರಸಿಕತೆಗಳು ಜೇವಾನ್ನಿ ಬೊಕಾಷಿಯೋನ ಡಾ.ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
298 ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಜಗತ್ತುಗಳು   ಎಚ್.ವೈ.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
299 ಚಿತ್ರಗ್ರೀವ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಕತೆ ಧನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
300 ಯುವರಾಜ ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕ ಮಾರ್ಕ್ ಟ್ವೇನ್ ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
301 ಅಪಹೃತ ಬಾಲಕನ ಸಾಹಸಗಳು ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಸನ್ ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
302 ಸೆಲಾದಿಂದ ಜೋಜಿಲಾವರೆಗೆ ಲೆ.ಕರ್ನಲ್ ಪಿ.ಆರ್.ರೈ ಬಿ.ಗುಂಡೂರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
303 ಶಾವೋಲಿನ್ ರಾಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಕೆ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂದಿಹಾಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
304 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ ಈಚರ ವಾರಿಯರ್ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
305 ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲು ಮುಲ್ಲಾ ಸನ್ರುದ್ದೀನ್ ಡಾ.ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
306 ಎಂಥ ಲೋಕವಯ್ಯಾ ರಾಘವನ್ ಬಿ.ಆರ್.ಪೋಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
307 ಬೇಟೆಗಾರನ ಚಿತ್ರಗಳು ಇವಾನ್ ಟರ್ಜೆನೇವ್ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
308 ಆರು ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಕತೆಗಳು ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
309 ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್ ಸಾಹಸಗಳು ಹೊವಾರ್ಡ್ ಪೈಲ್ ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
310 ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆಯ ಆತ್ಮಕತೆ ಅನ್ನಾಸ್ಯೂಯೆಲ್ ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
311 ಡೇವಿಡ್ ಕಾಫರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಿಕೆನ್ಸ್ ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
312 ಕರುಣೆಯ ಏಕಾಂತ ಜ್ಷಾಂ ಜ್ಞಿಯೊನೊ ಜ್ಞಾಂ ಲುಕ್ ಪ್ರೊಫಿ ಮತ್ತ ಆರ್ಯ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
313 ಇರುವೆ ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳ ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಜ.ನಾ.ತೇಜಶ್ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
314 ಕಥೆಯಲ್ಲೊಂದು ತಿರುವು ಜೆಫ್ರಿ ಆರ್ಚರ್ ಜಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
315 ಮಹಾತ್ಮರ ಬರವಿಗಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಚಿ.ನ.ಮಂಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
316 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥೆಗಳು   ರಾಜಶೇಖರ ಭೂಸನೂರಮಠ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
317 ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನ ನರಭಕ್ಷಕ ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
318 ಪೆದ್ದಚೆರುವಿನ ರಾಕ್ಷಸ ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
319 ಜಾಲಹಳ್ಳಿಯ ಕುರ್ಕಿ ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
320 ಮುನಿಶಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ಚಿರತೆ ಕೆನೆತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
321 ಟು ಸರ್ ವಿತ್ ಲವ್ ಮತ್ತು ...   ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
322 ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಮೊಪಾಸನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
323 ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಥೆಗಳು ಎಚ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
324 ಕೊನೆಯ ಎಲೆ ಸಂಪುಟ -2   ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
325 ಲಾಜವಂತಿ   ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
326 ಬಾಪು ತೀರಿಹೋದ ಆ ದಿನ ಶಶಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿಜಯಾ ಕಣೀಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
327 ಸಾವೇ,ನೀ ಸಾಯುವಿ...! ಉಷಾ ಶೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
328 ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಂತ್ವಾನ್ ದ ಸೇಂತ್ ಎಕ್ಸೂಪರಿ ಡಾ.ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
329 ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಡಿ.ಆರ್.ಮಿರ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
330 ರಾಬಿನ್ ಸನ್ ಕ್ರೊಸೋನ ಸಾಹಸಗಳು ರಾಬಿನ್ ಸನ್ ಕ್ರೊಸೋ ಆರ್.ಬಸವರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
331 ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ ಜೆಫ್ರಿ ಜೆಸ್ಲೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
332 ದಾಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
333 ಬೆಂಕಿಯ ನೆನಪು ಎಡುವರ್ಡೊ ಗೆಲಿಯಾನೋ ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
334 ಗಂಟೆ ಗೋಪುರ ಹರ್ಮನ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್ ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
335 ಲಿಯೊ ಟಾಲ್ ಸ್ತಾಯ್ ಮೂರು ಕಥೆಗಳು ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
336 ಹಿಮಾಲಯನ ಬ್ಲಂಡರ್ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜಾನ್ ಪಿ.ದಳವಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
337 ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಆಂಥೋನಿ ಡಿ ಮೆಲ್ಲೋ ಎಸ್.ಜೆ. ಡಾ.ಡಿ.ಶೀಲಾ ಕುಮಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
338 ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಆರ್.ವಿಜಯರಾಘವನ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
339 ಬ್ಲಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ಎಸ್.ಹುಸೇನ್ ಜ್ಹೈದಿ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
340 ಫ್ರಾಂಕಿನ್ ಸ್ಟೈನ್ ಮೇರಿ ಷೆಲ್ಲಿ ಶಾಮಲಾ ಮಾಧವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
341 ಸಮಕಾಲೀನ ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಕಾಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
342 ಸಂಭ್ರಮ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಶರಣಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
343 ಬೇನೆಗಳ ದುಭಾಷಿ ಜುಂಪಾ ಲಾಹಿರಿ ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
344 ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆರ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಎಚ್.ವೈ.ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
345 ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಜೆ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
346 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಗಳು ಚಾರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಪ್ರೊ.ಎಲ್ .ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
347 ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ರಷ್ಯನ್ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ ರಷ್ಯನ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
348 ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಒಂದು ನೆನಪು ನರೇಂದ್ರ ಜಾಧವ್ ಸುಮಾ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
349 ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್(1) ಹೆನ್ರಿ ಛಾರೇರೆ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
350 ಪ್ಯಾಪಿಲಾನ್(2) ಹೆನ್ರಿ ಛಾರೇರೆ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ ಕೆಂಜಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
351 ಬಾಜಿ ಪ್ಯಾಪಿಯೋನ್ 3 ಹೆನ್ರಿ ಶರಾರೇ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೆಂಜಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
352 ಹವಳದ ದ್ವೀಪ ಆರ್.ಎಂ.ಬ್ಯಾಲನ್ ಟೈನ್ ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
353 ಸಿ.ವಿ.ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಕತೆಗಳು ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
354 ಡಾ.ಕಮಲಾದಾಸ್ ರವರ ಸಮಗ್ರ ಕಥೆಗಳು ಡಾ.ಕಮಲಾದಾಸ್ ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
355 ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮನೆ ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
356 ಮಲಯಾಳಂ ಕಥೆಗಳು ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
357 ಗತಿಸಿದ ಕಾಲ ಕೆ.ಪಿ.ಕೇಶವ ಮೆನೂನ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷಣಾಚಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
358 ಆಯ್ದ ಮಲಯಾಳ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
359 ಗೌರಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ   ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥಗಳು
360 ನಳಿನ ಕಾಂತಿ ಟಿ.ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್,ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥಗಳು
361 ಶ್ರೀ ಖಡ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾಲಗಗ್ಗರ ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
362 ನನ್ನ ಚೀರಾಳಜ್ಜನ ಕಡುಗತ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
  ಮಲಯಾಳಿ ಕಥೆಗಳು          
363 ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಹುಡುಗಿ ಟಿ.ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
364 ಕಮಲಾದಾಸ್ ಕತೆಗಳು ಕಮಲಾದಾಸ್ ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
365 ಭೂಮಿಯಷ್ಟು ಬದುಕು ಅರ್ಷಾದ್ ಬತೇರಿ ಡಾ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
366 ಮಲಯಾಳಂನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೆ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
367 ಮಲಯಾಳಂ ಮಿನಿ ಕಥೆಗಳು ಪಿ.ಕೆ.ಪಾರಕ್ಕಡವು ಡಾ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
368 ಕಾಡಿಗೆ ಮಾಯೆ ಜಿ.ಎ.ಕುಲಕರ್ಣೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
369 ಭಿನ್ನ ಕವಿತಾ ಮಹಾಜನ ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
370 ಪಂಗುರುಪುಷ್ಪದ ಜೇನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕಥೆಗಳು ಪಿ.ವತ್ಸಲ ಕೆ.ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮಲೆಯಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
371 ಸಾವಿರದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಸರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಬರ್ಟನ್ ಸಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
372 ಸಿಂಗರ್ ಕತೆಗಳು ಇಸಾಕ್ ಬಾಶೆವಿಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
373 ಇದು ಮುಗಿಯದ ಕಥೆ ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
374 ಗುರಜಾಡರ ಕಥೆಗಳು ಗುರಜಾಡ ಅಪ್ಪಾರಾವು ಸ.ರಘನಾಥ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
375 ಡಾ.ಅಂಪಶಯ್ಯ ನವೀನ್ ಬಂಡ್ರಿ ಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬದುಕಿನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
376 ರಾಣಿ ಕಥೆಗಳು ಸಲೀಂ ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
377 ಮಿಥುನ ಶ್ರೀರಮಣರ ವಸುಧೇಂದ್ರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
378 ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಗಳು   ಬಂಡ್ರಿಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
379 ವಿಮುಕ್ತ ಓಲ್ಗಾ ಜಿ.ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
380 ಒಂದು ತೊಲ ಪುನಗು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಕಾಮರೂಪಿ   ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
381 ಯಜ್ಙ ಒಂಬತ್ತು ಕಥೆಗಳು ಕಾಳೀಪಟ್ನಂ ರಾಮಾರಾವ್ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
382 ಪರದೆ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸ.ರಘನಾಥ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
383 ಬಿರುಗಾಳಿ ಪಾಲಗುಮ್ಮಿ ಪದ್ಮರಾಜು ಆರ್ವೀಯೆಸ್ ಸುಂದರಂ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
384 ದೀಪದ ಕಥೆಗಳು ಗೋಪಿನಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
385 ತನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಅಬ್ಬೂರಿ ಛಾಯಾದೇವಿ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
386 ಸಮಕಾಲೀನ ತೆಲುಗು ಕಥೆಗಳು   ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಜೇಕಬ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
387 ಆ ದಿನಗಳು ಪುಟ್ಟಗಂಟಿ ಗೋಪೀಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯಾಶಂಕರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
388 ಕೇತು ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಕತೆಗಳು ಕೇತು ವಿಶ್ವನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಮೀರಾಸಾಬಿಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
389 ಚಿನ್ನದ ತೆನೆ ವಾಕಾಟಿ ಪಾಮಡುರಂಗರಾವ್ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
390 ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಪಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
391 ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ತೆಲುಗು ಕಥೆಗಳು ಡಿ.ರಾಮಲಿಂಗಂ ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
392 ಮಧುರಾಂತಕಂ ರಾಜಾರಾಂ ಕಥೆಗಳು ಮಧುರಾಂತಕಂ ರಾಜಾರಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಕೋಲಾರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
393 ಕಮಲ ದೇಸಾಯಿ ಕಥೆಗಳು ಕಮಲ ದೇಸಾಯಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
394 ಮೇಘನಾ ಪೇಠೆ ಕಥೆಗಳು ಮೇಘನಾ ಪೇಠೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
395 ಮರಾಠಿ ಕಥಾ ಸಂಹಿತ   ರತ್ನಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
396 ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಇಂದುಮತಿ ಶೇವರೆ ನವೀನ್ ಹಳೇಮನೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
397 ಆ 'ಸರ್ಕಾರ್'ದಿಂದ ಈ ಸರಕಾರ ಎನ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ವಾತಿ ಉಪಾಧ್ಯೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
398 ಹೀಗೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸುಧೀರ ನಿರಗುಡಕರ್ ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
399 ದಲಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶರಣಕುಮಾರ ಲಿಂಬಾಳೆ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಧವ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
400 ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಕಂದುಹಕ್ಕಿ ಭಾರತ ಸಾಸಣೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
401 ಪ್ರಜ್ಞಾದಯಾ ಪವಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾದಯಾ ಪವಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
402 ಒಬ್ಬನಿದ್ದ ಕಾರ್ವರ ವೀಣಾ ಗವಾಣಕರ ರಾಧಾ ಶಾಮರಾವ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
403 ಗುಜರಾತಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಿರುಗತೆಗಳು ವಿನೋದ್ ಭಟ್ಟ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಗುಜರಾತಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
404 ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲಾಪಾನಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಮರ್ಮ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು
405 ಮುಂಶೀ ಪ್ರೇಮಚಂದರ 21 ಲೋಕಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮುಂಶೀ ಪ್ರೇಮಚಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
406 ಹಿಂದಿಯ ಶ್ರೇ಼ಷ್ಠ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
407 ಭೀಷ್ಣ ಸಾಹನಿ ಅವರ ಪ್ರಾತಿನಧಿಕ ಕಥೆಗಳು ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
408 ಸಮಕಾಲೀನ ಹಿಂದೀ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಸ್.ವಿನೋದ ಬಾಯಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
409 ರವೀದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಥೆಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರೇಮ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
410 ಹಿಂದೀ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಂ.ಎಸ್.ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
411 ಹಿಂದಿ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಕರು: ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಎಸ್.ಮಾಲತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
412 ಅಮ್ಮಿ ಸಯೀದ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್ಜಾ ರಾಹು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
413 ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
414 ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಮಚಂದ ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
415 ಖುಶವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಕಥೆಗಳು ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
416 ಆಕಾರದ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕುಂವರ ನಾರಾಯಣ ಡಾ.ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
417 ದಡ್ಡತನದಲ್ಲಿ ಜಾಣತನ ಮುಲ್ಲಾ ನಸೀರುದ್ದೀನ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
418 ಭಯ ವಿಮಲ ಚಂದ್ರ ಪಾಂಡೇಯ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
419 ಕಥಾಕೌಮುದಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರೇಮ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
420 ದಶರಥನ ವನವಾಸ ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
421 ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -2 `ಪ್ರೇಮಚಂದ ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
422 ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -3 ಪ್ರೇಮಚಂದ ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
423 ಪ್ರೇಮಚಂದರ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -4 ಪ್ರೇಮಚಂದ ಡಾ.ಎ.ಜಾನಕಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
424 ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕತೆಗಳು ಸಂ-2 ಚಿತ್ರಾ ಮುದ್ ಗಲ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
425 ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ರಾಜ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಕಮಲೇಶ್ವರ್ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
426 ದೇಶ ವಿಭಜನೆಯ ಕಥೆಗಳು ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೋ ಫಕೀರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
427 ಪಿರಮಿಡ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಎಚ್.ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
428 ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
429 ರೆಕ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮ.ತಿ.ಶಾಂತನ್ ಐ.ಸೇಸುನಾಥನ್ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
430 ಬಾಗಿಲು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಜಯಲಲಿತಾ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
431 ಶಕ್ತಿವೈದ್ಯ ತಿ.ಜಾನಕಿರಾಮನ್ ಶೇಷನಾರಾಯಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
432 ತಮಿಳು ಕಥಾ ಸೌರಭ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಶೇಷನಾರಾಯಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
433 ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಶೋಕ ಮಿತ್ರನ್ ಶೇಷನಾರಾಯಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
434 ಜಯಕಾಂತನ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳು ಜಯಕಾಂತನ್ ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
435 ಹತ್ತು ತಮಿಳು ಕತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೆ.ನಲ್ಲತಂಬಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
436 ಹೊಗೆ ಗುಲ್ಜಾರ ಬಸವರಾಜ ಪುರಾಣಿಕ್ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
437 ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂವು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
438 ಕಾಶ‍್ಮೀರದ ಹೂವು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
439 ಉರ್ದು ಕಥೆಗಳು ಭಾಗ -1 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಬಸವರಾಜ ಪುರಾಣಿಕ್ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
440 ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಉರ್ದು ಕತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
441 ಕುರ್ರತುಲ ಐನ ಹೈದರ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕತೆಗಳು ಕುರ್ರತುಲ ಐನ ಹೈದರ ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
442 ಮಾಂಟೊ ಕತೆಗಳು ಮಾಂಟೊ ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
443 ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್ ಆಯ್ದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್ ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
444 SAUGHAT ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್ ZIA JAFAR urd kannada stories
445 ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹಜ್ ಬಯಕೆ ಅಸ್ಮಾ ನಾಡಿಯಾ ಎಚ್.ಎನ್.ಗೀತಾ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
446 ಮಧುಪುರ ಬಹುದೂರ ಶೀಲಭದ್ರ ಗೀತಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
447 ಆಧುನಿಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
448 ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ರವೀದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
449 ಕೊಂಕಣೆ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೇಣಿ ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
450 ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಭಾರತಿ ಮೋಹನ ಕೋಟೆ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
451 ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಮೋಹನ ಭಂಡಾರಿ ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
452 ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳು ಅಮೃತಾ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಾ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
453 ಕಡಲೋಡಿಗ ಕೆ.ಆರ್.ಎ.ನರಸಯ್ಯ ಡಾ.ವಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
454 ಕೃಷ್ಣ ಚಂದರ ಕಥೆಗಳು ಕೃಷನ್ ಚಂದರ್ ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
455 ಸದ್ಯಕಿದು ಹುಚ್ಚರ ಸಂತಿ ಸಾದತ್ ಹಸನ್ ಮಂಟೋ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
456 ನಿರುತ್ತರ ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
457 ಉಲ್ಲಂಘನ ಡಾ.ಪ್ರತಿಭಾ ರಾಯ್ ಸ್ಣೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಸಣ್ಣಕಥೆಗಳು
458 ದೇವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು ಕಿಶೋರಿ ಚರಣ್ ದಾಸ್ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಸೋಮನಾಥ್ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
459 ಕಾಣಿಯಾದ ಟೋಪಿಯ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಕಥೆಗಳು ಮನೋಜ್ ದಾಸ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಪ್ರಭು ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
460 ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ಣಾ ರಬಿ ಪಟ್ಟನಾಯಕ್ ಸ್ಣೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
461 ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಥ್ ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೆಕರ್ ಒರಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
462 ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು   ಡಾ.ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೋತಿಲಾಲ ಹಲವಾಯಿ   ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
463 ಪೇಶಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
464 ಪ್ರಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಾತಿನಧಿಕ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೊ.ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
465 ರಷ್ಯನ್ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಶಿವಶಂಕರ   ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
466 ಚಿನ್ನದುಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಟಗರು ಜಾನ್ ಮಿನ್ ಘೋರ್ಡರು ನೈಷದಂ ಎಸ್ಸೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
467 ನೀಲಿಗುಚ್ಛ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಂ.ಎಸ್.ರಘನಾಥ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
468 ಅನುವಾದ ಕಥಾಂಜಲಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ತೆಲುಗು &ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
469 ಭೂಮಿ ಗೀತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಹೆಚ್ಎಸ್.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
470 ದಲ್ಲಾಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಶಶಿಧರ ಜಿ.ವೈದ್ಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
471 ಒಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡಾನುವಾದಿತ ಕತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
472 ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೈವಾರ ಗೋಪೀನಾಥ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
  ಅನುವಾದಿತ ಕತೆಗಳು          
473 ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
474 ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧಕ ಕತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
475 ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸ್ನೇಹಲತಾ ರೋಹಿಡೆಕರ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
476 ಮಿಡಿವ ಮನಗಳಿಗೆ ಗಡಿಗಳಿಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಟಿ.ವಿ.ಮಾಗಳದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
477 ರಾಗ ಒಂದು ಭಾವ ಹಲವು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೋವರ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಕರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
478 ನಾಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
479 ಎರಡು ರಷ್ಯನ್ ನೀಳ್ಗತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
480 ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು   ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
481 ಆಫ್ರಿಕದ ಹಾಡು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸಿ.ಸೀತಾರಾಮ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
482 ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸಿ.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
483 ಚೆಲುವು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಜಿ.ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
484 ಸುಭಾಷಿಣಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
485 ವಿಚಿತ್ರ ಕಕ್ಷಿದಾರ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ,ಎಸ್.ಆರ್.ಭಟ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
486 ಮಂಜು ಹೂವಿನ ಮದುವಣಿಗ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
487 ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಕಾಂಗರೂ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪಾ.ಸಂಜೀವ ಬೋಳಾರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
488 ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ರಷ್ಯನ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
489 ಅರಬಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
490 ನೆತ್ತರು ದೆವ್ವ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಚ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
491 ಬಾವಿಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಚಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
492 ಅದೃಷ್ಠ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
493 ಸಜ್ಜನನ ಸಾವು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕ.ನಂ.ನಾಗರಾಜು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
494 ಡೇಗೆ ಹಕ್ಕಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಸ್.ಅನಂತನಾರಾಯಣ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
495 ಅವಸಾನ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎ.ಈಶ‍್ವರಯ್ಯ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
496 ತಾತನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸಿ.ಎಚ್.ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾವ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
497 ಬಾಲ ಮೇಧಾವಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
498 ಇಬ್ಬರು ಗೆಳಯರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
499 ಅಬಿಂದ -ಸಯಿದ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಸಾರ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
500 ನಿಗೂಢ ಸೌಧ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
501 ಬೆಳಗಾಗುವ ಮುನ್ನ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
502 ಮರಳುಗಾಡಿನ ಮದುವೆ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಾಸುದೇವ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
503 ಕಿವುಡು ವನದೇವತೆ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
504 ಸಾವಿಲ್ಲದವರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
505 ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಆತ್ಮಕಥೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೀವೂಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಣರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
506 ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೆ.ಗಿರಿಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
507 ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ವರುಷಗಳು ಡಾ.ರಾಜಾರಾಮಣ್ಣ ವಿ.ಆರ್.ಜೋಶಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
508 ಕಪ್ಪುಹಕ್ಕಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಹಾಡು   ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
509 ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಶಂಸ ಐತಾಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
510 ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆ ಪಂಡಿತಾ ರಮಾಬಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಡಾ.ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
511 ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಆರಾಧಿಕಾ ಶರ್ಮ ಟಿ.ಆರ್.ಅನಂತರಾಮು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
             
512 ಕಲಾಮ್ ಕಮಾಲ್ ಪಿ.ಎಂ.ನಾಯರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
513 ಮೂಕ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಡು ಮುಖ್ತರ್ ಮಾಯಿ ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
514 ನನ್ನ ಪಯಣ ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
515 ಬಿಳಿ ಸಾಹೇಬನ ಭಾರತ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
516 ವಿಶ್ವಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉದಯ ದಾದಾ ಗಾವಂಡ್ ಡಾ.ಸುಮಾ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
517 ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕಥೆ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಆನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
518 ಬದುಕು ಬಯಲು ಎ.ರೇವತಿ ದು.ಸರಸ್ವತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
519 ಮಾವೋನ ಕೊನೆಯ ನರ್ತಕ ಲೀ ಕುನ್ ಕ್ಸಿನ್ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
520 ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಡೈರಿ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ಚ ಚೆಗೆವಾರ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
521 ಹಿಮಾಲಯ ಗುರುವಿನ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಎಂ ಡಾ.ನಯನಾ ಕಾಶ್ಯಪ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
522 ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ವಿ.ರಾಜು ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
523 ಭಗತ್ ಸಿಂಗನಜೀವನ & ಹೋರಾಟ ನರ್ಭಯ ಕುಲದೀಪ್ ನಯ್ಯರ್ ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
524 ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈಲ್ ಡೈರಿ ಸಂ:ಚಮನ್ ಲಾಲ್ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
525 ಕಲಾಚೇತನ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
526 ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿರ್ ಮಲ್ಲೋತ್ರ ಶಂಸ ಐತಾಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
527 ಸೆರೆ ಹಕ್ಕಿ ಹಾಡುವುದು ಏಕೆಂದು ಬಲ್ಲೆ ಮಾಯಾ ಏಂಜೆಲೊ ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
528 ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
529 ಜಗವ ಚುಂಬಿಸು ಸುಬ್ರೊತೊ ಬಾಗ್ಚಿ ವಂದನಾ ಪಿ.ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
530 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತದ ನನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ರ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಡಿ.ಸಿ.ಪಾವಟೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾವಟೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
531 ಬಾನಯಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
532 ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಒಂದು ಸತ್ಯಕಥೆ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
533 ಅದಮ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಶಂಕರಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
534 ಕೊಪರ್ನಿಕಸ್ ಕ್ರಾಂತಿ   ಜಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
535 ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಬಾಳಿದರಿಲ್ಲಿ   ಜಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
536 ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ರ್ರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಡಾ.ಮಾಧಮ ಪೆರಾಜೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
537 ಗಾಲಿಬ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಯುಗಾಂತ ಪವನ್ ಕೆ.ವರ್ಮ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
538 ಕಲಾಂ ನಿಮಗಿದೋ ಸಲಾಂ   ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
539 ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರೊತಿಮಾ ಬೇಡಿ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
540 ದೀಪಧಾರಿಣಿ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಬಿ.ಜೆ.ಕುಸುಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
541 ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಬದುಕು -ಬರಹ   ಡಾ.ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
542 ಸಮರವೀರ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಂಫ್ರಿ ಇವಾನ್ಸ್ ಬಾಚರಣಿಯಂಡ ಪಿ.ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
543 ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿರಾಮಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
544 ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬದುಕು ಕರ್ನಲ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಒಡೆಯರ್ ವಸಂತ ವಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
545 ಜೆರೊನಿಮೊ ಎಸ್.ಎಂ.ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
546 ಎಲ್ಲಿ ಮನಕಳುಕಿರದೊ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿರದೊ ಡಾ.ಎಚ್.ಪಿ.ಶಶಿದರ ಮೂರ್ತಿ        
  ಎಂ.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಲಿಯವರ ಜೀವನ ಕಥನ ಸಿ.ಪೌಲ್ ಮರ್ಗಿಸ್ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಕಥನ
547 ನನ್ನ ಕಥೆ ರೋಸಾ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
548 ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ ಎಂ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
549 ಸಂಗೀತ ಕೋಣೆ ನಮಿತಾ ದೇವಿದಯಾಲ ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಕಥನ
550 ಉತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ   ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
551 ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸಲೀಂ ಆಲಿ ಎನ್.ಪಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
552 ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಕೊನೆಸ್ತಾಂತಿನ್ ಸ್ತಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಸ್ಕಿ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೇವನ ಕಥೆ
553 ಯೋಗಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ ಪರಮಹಂಸ ಯೋಗಾನಂದ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
554 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಸ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟೊ ಚೆ ಗೆವಾರ ವಿಶ್ವ ಕುಂದಾಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ
555 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಪೂರಣ್ ಚಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅನಿಲ್ ರಾಜಿಮ್ ವಾಲೆ ಬಿ.ವಿ.ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
556 ಸಾಹಸದ ಒಂದು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ ಭಾರತೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಕಥನ
557 ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಒಬ್ಬಳ ಆತ್ಮಕಥನ ನಳಿನಿ ಜಮೀಲಾ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥನ
558 ಡಾ.ಕಿರಣ ಬೇಡಿ ಪರಮೇಶದಂಗವಾಲ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಕಥೆ
559 ವಿಕ್ಟೋರಿಯ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿ.ಪಿ.ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಡಾ.ಡಿ.ಬಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
560 ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸಿಸಿರ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್ ಶಂಸ ಐತಾಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
561 ನನ್ನ ಊರು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ ಗಿರೀಶ ಜಕಾಪುರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
562 ರಿಚರ್ಡ್ ಬ್ರಾನ್ ಸನ್ ವರ್ಜಿನ್ ದೈತ್ಯ ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
563 ಮೈ ಫಾದರ್ ಬಾಲಯ್ಯ ವೈ.ಬಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
564 ಅಲೆಮಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮಕತೆ...! ಜೋನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಟಿ.ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
565 ಮದರ್ ಥೆರೆಸಾ ನವೀನ್ ಚಾವ್ಲ ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
566 ಎವರೆಸ್ಟ್ ವೀರ ಜೇಮ್ಸ್ ರ್ಯಾಮ್ಸೆಅಲ್ಮನ್ ಕೂಡಲಿ ಚಿದಂಬರಂ,ಜನಾರ್ದನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
567 ನಾನು ಮಲಾಲಾ ಮಲಾಲಾ ಯೂಸಫ್ ಝಾಯಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
568 ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾಲದು! ಕುಲದೀಪ್ ನಯ್ಯರ್ ಆರ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥ
569 ವಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾಗಮ ಡಾ.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೊ.ವಿ.ನರಹರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
570 ಆರನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಆತ್ಮಕಥೆ ತೆಹಮಿನಾ ದುರ್ರಾನಿ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮ ಕಥೆ
571 ತುಲಸಿದಾಸರು ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಎನ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
572 ಮುಳ್ಳುಗಳ್ಳಿ ರೂಪನಾರಾಯಣ ಸೋನಕರ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
573 ಗಾಂಧೀಜಿ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಜೋಶಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
574 ಲೋಕದೇವ ನೆಹರು ರಾಮಧಾರಿಸಿಂಹ ದಿನಕರ್ ಮೇ.ರಾಜೇಶ್ವರಯ್ಯ,ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
575 ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂದೀಪ್ ಗರ್ಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
576 ಸವಾಯಿ ಜಯಸಿಂಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ಟ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
577 ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹಿರಾಲಾಲ್ ಶರ್ಮ ಗುರುನಾಥ ಜೋಶಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
578 ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
579 ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಲೋಯಿಯಾ ಡಾ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಡಾ.ವಿ.ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
580 ನಿರಕ್ಷರಿಯ ಆತ್ಮಕತೆ ಸುಶೀಲಾ ರಾಯ್ ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕತೆ
581 ದೇವರ ಗೊಡವೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಡ! ಮಿರ್ಜಾಗಾಲಿಬ್ ಸಂ.ರವಿಕುಮಾರ   ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
582 ಒಬ್ಬ ಖೈದಿಯ ಕತೆ ಮೌಲಾನಾ ಹಸ್ರತ್ ಮೊಪಾನಿ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
583 ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ವೃಂದಾವನ್ ಲಾಲ್ ವರ್ಮ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
584 ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಾಮ್ ಬಿ.ಎ.ಸನದಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
585 ರಾಮಧಾರಿಸಿಂಹ ದಿನಕರ ವಿಜೇಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಹ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
586 ಮಹಾಪಂಡಿತ ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ ಗುಣಾಕರ ಮುಳೇ ವೈದೇಹಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
587 ಅಮೋಘ ನಾಯಕ ಗಾಂಧಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆಲೆನ್ ನಜ್ಹರತ್ ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
588 ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆ ಜಿಯಾವುದ್ಧೀನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಮಾಧವ ಚಿಪ್ಪಳಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
589 ದೇವ ಪ್ರವಾದಿ ಖಲ್ಹೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
590 ಅಲೆಮಾರಿ ಪ್ರವಾದಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
591 ಯುಗದ್ರಷ್ಟ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಡಾ.ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಧು ಡಾ.ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
592 ಕಂದೂಕೂರಿ ವೀರೇಶಲಿಂಗಂ ಕೊಡವಟಿಗಂಟಿ ಕುಟುಂಬರಾವ್ ಸ.ರಘನಾಥ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
593 ಧಮ್ಮಪಥಂ ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್.ಕುರ್ಮೆ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
594 ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರಾಣಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಶರ್ಮ ಡಾ.ಡಿ.ವೆಂಕಟ ರಾವ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
595 ಚಲಂ   ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
596 ಉನ್ನವ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಎ.ವಿ.ಬಿ.ರಾಮರಾವು ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಎಸ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
597 ಹರಿಯುವ ನೆನಪುಗಳು ಡಾ.ಸಂಜೀವ ದೇವ್ ಡಾ.ಕೆ.ಶಾರದಾ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
598 ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಯ್ಯನ್ ಕಾಳಿ ಅಲ್ಲಂ ನಾರಾಯಣ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
599 ವೋಡ್ಕಾ ವಿತ್ ವರ್ಮ ಸೃಜನ್ ಸಿರಾಶ್ರೀ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
600 ನೋವು ತುಂಬಿದ ಬದುಕು ಬೇಬಿ ಹಾಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಕುಮಾರಪ್ಪ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
601 ಶೃಂಖಲೆಯ ಝೇಂಕಾರ ಬೀನಾ ದಾಸ್ ಡಾ.ಎನ್.ಗಾಯತ್ರಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
602 ನನ್ನ ಕಥೆ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ ಶಶಿಕಲಾ ರಾಜಾ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
603 ಸಂಗತಿ ಬಾಮ ಎಸ್.ಪ್ಲೊಮಿನ್ ದಾಸ್ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
604 ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ.ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ್ ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
605 ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಕಮಲಾ ಸುರಯ್ಯಾ ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಜೇವನ ಚರಿತ್ರೆ
606 ನೀರ್ ಮಾದಳ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಕಾಲ ಕಮಲಾದಾಸ್ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
607 ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಡಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
608 ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಸ್.ಸೇತೂ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
609 ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಣಾಮ ಜಿ.ಎಚ್.ಕೇಸ್ವಾನಿ ಅಡ್ಯನಡ್ಕ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
610 ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಆನಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನ.ರವಿಕುಮಾರ -ಸಂಪಾದಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
611 ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ -1 ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
612 ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ -2 ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
613 ಖುಷ್ವಂತ್ ನಾಮ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
614 ನೆನಪಿನ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಟಿ.ಆರ್.ಶಾಮಭಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
615 ಅನುದಿನ ಚಿಂತನ ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
616 ಭಾರತೀಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಯಕ್ ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
617 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮನುವಾದ ಡಾ.ಮ.ನ.ಜವರಯ್ಯ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
618 ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾರ್ತೃ್ ಕೆ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದಚರಿತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
619 ಸಂಪನ್ನ ಭಾರತ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಜಿ.ಕೆ.ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
620 ಹುಸಿ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಸೀತಾರಾಮ ಗೋಯಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
621 ಅಂಟೋನಿಯೊ ಗ್ರಾಮ್ಷಿ ಅಂಟೋನಿಯೊ ಕೆ.ಫಣಿರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
622 ಕಾರ್ಲ್ ಯೂಂಗ್ ಕಾರ್ಲ್ ಯೂಂಗ್ ಎಂ.ಬಸವಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
623 ಗಾಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕ ಗೋರಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಾಚಕನೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
624 ಗುರಿ! ಬ್ರಿಯಾನ್ ಟ್ರೇಸಿ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬೇಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
625 ಭೀಮ್ ರಾವ್ ರಾಮ್ ಜೀ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಲೋಖಂಡೆ ಸಿ.ಎಚ್.ಜಾಕೋಬ್ ಲೋಬೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
626 ದಿ ಮಾಸ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
627 ಮನುಕುಲದ ಮಾತುಗಾರ... ನೋಮ್ ಚಾಮ್ ಸ್ಕಿ ಸಂ.ರವಿಕುಮಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
628 ಗಾಂಧೀ ಮಹಾತ್ಮರಾದುದು..ಸಂ-1 ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ ಜಿ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
629 ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದುದು...ಸಂ-2 ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ ಜಿ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
630 ವಿಭಿನ್ನತೆ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಕೆ.ಎಸ್.ಕಣ್ಣನ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಮೀರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
631 ಅನುವಾದ ಸಂವಾದ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
632 ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕೃತ ಎಂ.ವಿ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ -ಸಂಪಾದಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
633 ಟಿಬೆಟ್   ಮಂಗ್ಳೂರ ವಿಜಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
634 ಮಿರ್ದಾದನ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಮೈಖೇಲ್ ನೈಮಿಯ ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
635 ಆನಂದಮರ್ಧನನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ & ಕನ್ನಡ          
  ದ್ವನ್ಯಾಲೋಕ ಆನಂದ ವರ್ಧನ ಡಾ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
636 ಖೋಜ ನಸರುದ್ದೀನನ ಸಾಹಸಗಳು ಭಾಗ -2 ಲಿಯೋನಿದ್ ಸಲವೋವ್ ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
637 ಬಾಪು ಕುಟಿ ರಜನಿ ಭಕ್ಷಿ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
638 ಯೂ ಕೆನ್ ವಿನ್ ಶಿವ್ ಖೇರಾ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
639 ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
640 ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ -2 ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
641 ದೇವರು ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಮಣಿ ಭೌಮಿಕ್ ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
642 ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ಯಾರಿಗಳು ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಂ.ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ತುಫೈಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
643 ಮೆಲೂಹದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಮೀಶ್ ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
644 ನಾಗಾ ರಹಸ್ಯ ಅಮೀಶ್ ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
645 ಚೆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಹಜೀವನ ಫಿಡೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೋ ನಾ ದಿವಾಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
646 ಗುರುದೇವ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಚಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಜಿ.ರಾಮನಾಥ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
647 ನಾನೇಕೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಶಹೀದ್ -ಎ-ಅಜಮ್ ಎನ್.ಗಾಯತ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
648 ಅಂಬೇಡ್ಕರೋತ್ತರ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ದಾರಿ ದಿಕ್ಕು ಆನಂದ ತೇಲ್ ತುಂಬ್ಡೆ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
649 ಮೈಕೆಲ್ ಕೆ ಕಾಲಮಾನ ಮೈಕೆಲ್ ಕೆ ಸುನೀಲ್ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
650 ಮಾರ್ಗ ತೋರುವ ಮಹಾ ಚೇತನಗಳು ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಸಂಜಯ್ ದೊರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
651 ಅರಿವಿನ ಆಡುಂಬೊಲ ಹೆಚ್ .ವೈ .ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೋಸ್ಹಿ ಡಿ ಸೋಜಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
652 ಉಜ್ವಲ ಕಿಡಿಗಳು ಅರವಿಂದ್ ಗುಪ್ತ ಎಚ್.ಎನ್.ಗೀತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
653 ಆಟ-ಮಾಟ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
654 ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಕೆಟಲ್ ಜೆ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಣ್ಮಣರಾವ್,ಜೀವೂಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
655 ಕಾರ್ಪೂರೆಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆರಿ ಈಗಲ್ ಟನ್ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
656 ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
657 ಯುಸುಫ್ ಮೆಹರಲಿ ಮಧು ದಂಡವತೆ ಹನುಮಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
658 ಕಹಲಿಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಿಪಾಲ ದೇಸಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
659 ಹುಲಿಯ ನೆರಳಿನೊಳಗೆ ನಾಮದೇವ ನಿಮ್ಗಾಡೆ ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
660 ಖಲೀಲ್ ಗ್ರಿಬ್ರಾನ್ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರಗಳು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಯರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
661 ನೀನು ಸತ್ತರೆ ಅಳುವವರು ಯಾರು? ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಹೇಮಾದೇವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
662 ರಹಸ್ಯ ರೋಂಡಾ ಬೈರ್ನ್   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
663 ಶತಮಾನದ ಕವಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
664 ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐದು ದಶಕಗಳು ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
665 ಯುವಕವಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು ರೈನರ್ ಮಾರಿಯಾ ರಿಲ್ಕ್ ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
666 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ,ಆಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಶಾಂತಾ ನಾಗರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
667 ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೊ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
668 ಪ್ರೀತಿಸುವುದೆಂದರೆ... ಎರಿಕ್ ಫ್ರಾಂ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ, ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
669 ಬೆಂದವರು ಬಿ.ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಡಾ.ಎಚ್.ಟಿ.ಪೋತೆ,ಡಾ.ಸಿಂಧೆ ಜಗನ್ನಾಥ.ಆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
670 ಮಾನವತ್ವದ ಸಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಆರ್.ಡಿ.ಹೆಗಡೆ ಆಲ್ಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
671 ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿರೋಣ ಎಸ್.ಎನ್.ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಜೆ.ಎಸ್.ಸದಾನಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
672 ಅಜೇಯ ಚಿಂತನ ರ್ಯುಹೊ ಒಕಾವಾ ಮುರುಗೇಶ ಚೆಂ.ಹನಗೋಡಿಮಠ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
673 ವಕ್ರೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ತನೆಗಳು ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಪಾಠಕ್ ಡಾ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
674 ಚಿಂತಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾತ್ರ ಗೌರೀತನಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
675 ಸಣ್ಣದು ಸುಂದರ ಇ.ಎಫ್.ಶೂಮ್ಯಾಕರ ಈಶ್ವರ ಸಿಂಪಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
676 ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮಣಿ ಭೌಮಿಕ್ ಕೆ.ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
677 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
    ವೈ.ಎಸ್.ರಾಜನ್        
678 ರಥಿಕ - ಸಾರಥಿ ಸಂವಾದ ವಿ.ಎಂ.ಮೋಹನರಾಜ್ ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
679 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನೋರಂಗ ಆರ್.ಕೆ.ಪ್ರಭು & ಯು.ಆರ್.ರಾವ್ ಎಸ್.ಸೇತೂ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
680 ಎನ್.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಭವ್ಯ ಭುವನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
681 ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಯರವಿನತೆಲಿಮಠ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
682 ಬಿಂಬ ಭಾರತ ನಂದನ್ ನಲೇಕಣೆ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
683 ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವೆಂಬ ಅದ್ಭುತ ಎ.ಎಲ್.ಬಾಶಮ್ ಡಿ.ಆರ್.ಮಿರ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
684 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಳುವಳಿಗಳು ಡಿ.ಎನ್.ಧನಗೆರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪ, ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
685 ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್ ಜಿ.ಆರ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
686 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಚಾಣಕ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಪಿಳ್ಳೆ ಸವಿತಾ ಜೋಷಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
687 ಹಿಂದುತ್ವ ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಆನಂದ ತೇಲ್ ತುಂಬ್ಡೆ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
688 ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಯಮದ ಸಾರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಿಲ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
689 ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟೋಲೆ ಜಿ.ಎಂ.ಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
690 ಅಂಚೆಗೆ ಹೋಗದ ಪತ್ರ ಮಹಾತ್ರಯ ರಾ ಡಾ.ಶಿವಾನಂದ ಬೇಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
691 ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಎಸ್.ವೆಂಕೋಬ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
692 ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸ್ಥೈರ್ಯ ದೀನಾ ಎನ್.ಮಲ್ಹೋತ್ರ ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್.ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
693 ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಎ.ಜಿ.ನೂರಾನಿ ಸುರೇಶ ಭಟ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
694 ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯೆಡೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ...! ಸೀತಾರಾಮ ಗೋಯಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
695 ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತಪಾದ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾತ್ಮಾನಂದ ಸಂಪಾದಕರು :ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ   ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
696 ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ   ಡಾ.ಸುಶೀಲ ಪಿ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
697 ಸಿರಿವಂತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಟಿ.ಕಿಯೊಸಾಕಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
698 ಮನಸ್ಸು ಎಂದರೇನು ಬರ್ಟ್ರಂಡ್ ರಸೆಲ್ ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
699 ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ ರಂಜಿ ಸಹಾನಿ ಡಾ.ಎನ್.ಎಂ.ಗಿರಿಜಾಪತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
700 ಕುಟುಂಬ ವಿವೇಕ ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಎಸ್.ಆರ್.ಆರಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
701 ರಹಸ ಪತ್ರಗಳು ರಾಬಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಹೇಮಾದೇವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
702 ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದ ಬುಡ ಬೇರು ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
703 ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣಿ ಹಾಲ್ ಮನ್ ಜೆ.ಪಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎನ್.ಪಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
704 ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ರೂಪು ರೇಖೆಗಳು ಎಂ.ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
705 ಬತ್ತದ ಚಿಲುಮೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಮಾಧವ ಐತಾಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
706 ಸಂಗೀತ ಸಂವಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ವೈದೇಹಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
707 ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಗಳು ಜಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
708 ವಿಶ್ವ ಕಥಾವಾಹಿನಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸಂಪಾದಕರು :ನಿರಂಜನ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
709 ಆನಂದವರ್ಧನನ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ಡಾ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
  ಕನ್ನಡ ಧ್ವನ್ಯಲೋಕ          
710 ಬಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ..ಅದಕ್ಕೆ ಅಳುತ್ತೀರಿ.. ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಟಿ.ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
711 ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕ ದೇಶ ಭಾಷೆ ಷೆಲ್ಡನ್ ಪೋಲಾಕ್ ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
712 ಸೃಷ್ಟಿ ಶೀಲ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಸುನೆಸಾಬುರೋಮಕಿಗುಚಿ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
713 ಮಾನವನಾಗುವುದು ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
714 ಮುಪ್ಪಾಗದ ದೇಹ.. ಕಾಲತೀತ ಮನಸ್ಸು ದೀಪಕ್ ಚೋಪ್ರಾ ಎಲ್.ಶಂಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
715 ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಪಿಯತ್ರೋ ಡೆಲ್ಲಾವಲ್ಲೆಯ ಡಾ.ವಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಟಾಲಿಯನ್ - ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
    ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೇ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್    
716 ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
717 ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಯೇ ಅಥವಾ ಒಲವು -ನಿಲುವಿನ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾ.ಆರ್.ಎ.ಮಾಶೇಲಕರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃ.ದೇಸಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
  ಬುದ್ಧಿಯೇ!          
718 ಬೆಂಕಿಯ ನೆನಪು ಎಡುವರ್ಡೊ ಗೆಲಿಯಾನೋ ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೇಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
719 ದಾವ್ ದ ಜಿಂಗ್ ಲಾವ್ ತ್ಸು ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
720 ಕಾವ್ಯ ಸಮರ್ಥನೆ ಸರ್.ಫಿಲಪ್ ಸಿಡ್ನಿ ಎನ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
721 ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಶೀಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
722 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಕೋಲೆಗಳು ಮೈತ್ರೀಯಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ವೈದೇಹಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
723 ಆಧುನಿಕೋತ್ತರ ವಾದ ಐಜ್ಹಾಜ್ಹ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
724 ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವರದೆಂದರೆ.. ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ವನಮಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
725 ಕೃತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಕುರಿತು ಸಂಪಾದಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಬಿ.ಎನ್.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
726 ನಿಗೂಢ ಕುಂಡಲಿನಿ ಡಾ.ವಸಂತ ಜಿ.ರೇಲೆ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಮ್.ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
727 ಅಸಮಾನತೆಯ ಜಾಗತೀಕರಣ ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸಿಂಚನ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
728 ಮುಪ್ಪು ಕಲ್ಲೂರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
729 ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನರ ಸತ್ತವರ ಪುಸ್ತಕ ಡಬ್ಲೂ.ವೈ.ಈವಾನ್ಸ್ ವೆಂಟ್ಜ್ ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
730 ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ಜಾನಪದ ಡಿ.ಆರ್.ಅಹುಜ ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
731 ಮುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡಾಲ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸಿ.ರಾಯ್ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
732 ಭೀಷ್ಮ ಮೃಂತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದ ಭಾರತಿ ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
733 ಅಮೆರಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್ ದೇ ಜವರೇಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
734 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವ ಜಾರ್ಜ ಆರ್ವೆಲ್ ಡಾ.ವಿಜಯಾ ಸುಬ್ಬರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
735 ಸುಖಮಣಿ ಶ್ರೀ ತರಸೇಮ್ ಸಿಂಘ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
736 ಆತ ಮಂಗಳ ಲೋಕದಿಂದ ಈಕೆ ಶುಕ್ರಲೋಕದಿಂದ ಡಾ.ಜಾನ್ ಗ್ರೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
737 ನೀವೇ ಲೋಕ ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ಲೋಕ ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
738 ಖಲೀಲ್ ಗ್ರಿಬ್ರಾನ್ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಪ್ರಭು ಶಂಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
739 ಬಹುರೂಪಿ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗೀತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
740 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
741 ಚಲನಶೀಲ ಬದುಕು -ಕಲಿಕೆ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
742 ಯಶಸ್ವಿ ಬದುಕಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಡೇಲ್ ಕಾರ್ನೆಗಿ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಟಿ.ಎನ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
743 ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರು ಡಾ.ಬದರಿನಾಥ್ ಕೆ.ರಾವ್ ಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
744 ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಡೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ರಿಶನ್ ಗೋಯಲ್ ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಹೆಚ್.ಮರಿದೇವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
745 ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥರ ಸೂಳ್ನುಡಿಗಳು ತಾರಾನಾಥ್ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್.ಚಿತ್ರಗಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
746 ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ ಡೂಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
747 ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ -2 ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ ಡೂಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
748 ರಾಜಾ ಮಲಯಸಿಂಹ -3 ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರ ಡೂಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
749 ಭಾಷಾಂತರ ಸೌರಭ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
750 ಜಾರ್ಜ್ ಲೂಯಿ ಬೋರ್ಹೆಸ್ ಸಂಪಾದಕರು:ಕಾರ್ಲೊಸ್   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
751 ಖುಲಾಸಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳು ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಮರಾಠಿ ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಮರಾಠಿ -    
    ಡಾ.ಮೀರಾ ಕೊಸಾಂಬಿ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
752 ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ - ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
753 ರಾಮಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ - ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
754 ಕರ್ಪೂರಿ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದ ನರೇಂದ್ರ ಪಾಠಕ್ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
755 ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರೈ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಸ್ಲಿಂ          
  ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಡಾ.ಆಬಿದಾ ಸಮೀಉದ್ದೀನ್ ಡಾ.ಷಾಕಿರಾ ಖಾನಂ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
756 ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪೊಲೀಸರು ವಿಭೂತಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಯ್ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
757 ವೋಲ್ಗಾ ಗಂಗಾ ರಾಹುಲ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ ಬಿ.ಎಂ.ಶರ್ಮಾ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
758 ನಾಮಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಮ್ ಸಂ-2 ಹಮರಾಹೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
759 ಕೂಗಿರದ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಸ.ರಘನಾಥ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
760 ಓ ಹೆಣ್ಣೇ,ನೀನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು! ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ರುದ್ರಸ್ವಪ್ನ/ ಜಿ.ಈರಣ್ಣ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
761 ವೀರ ತೆಲಂಗಾಣ ಪಿ.ಸುಂದರಯ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಮಲ, ಟಿ.ಸುರೇಂದ್ರ ರಾವ್, ವಸಂತ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
      ರಾಜ ಎನ್.ಕೆ.ವೇದರಾಜ ಎನ್.ಕೆ.      
762 ಬಾವಲಿ ಗಬ್ಬಿಲಂ -ಜಾಷುವಾ ಡಾ.ಅರ್ಕಸಾಲಿ ವೃಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
763 ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪ್ರೊ.ಗಂಗಿಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
764 ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಿ ಕೋರಾಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆರ್.ಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
765 ತೆಲುಗುನಾಡಿನ ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿಗಳು ವಿಮರ್ಶಾ          
  ತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ವಿದ್ಮಹೆ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ಎಸ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
766 ದೇವರು ರಾಜಕೀಯ ತತ್ವ ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ ಡಾ.ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
767 ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಎಂ.ಎಲ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
768 ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾಷೆ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡಾ.ಬಿ.ವಿ.ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಂ ಸಂಡೂರು ವೆಂಕಟೇಶ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
769 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಗೆದ್ದಲು ಕೆ.ಅಶೋಕ್ ವರ್ಧನ್ ಶೆಟ್ಟ,        
    ವೈ.ನಾಯುಡಮ್ಮ,ಎಸ್.ಜಿ.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
770 ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶತಮಾನದ ದಲಿತ ಚಳವಳಿ ಆಡಪ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
771 ತೆಲಂಗಾಣ ಹೋರಾಟ ಪಿ.ಸುಂದರಯ್ಯ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
772 ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಯತಿರಾಜ್ ವೀರಾಂಬುಧಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
773 ಡಾ.ಎಂಡ್ಲೂರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಡಾ.ಎ.ಆಂಜನಪ್ಪ ವರ್ತಮಾನ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
774 ಸಮಗ್ರ ನಿರೀಶ್ವರವಾದ ಶರದ ಬೇಡೆಕರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
775 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವಯಾನಂದ ಗಳತಗೆ ಪ್ರೊ.ಎ.ಕೆ.ಕಮತೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
776 ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ಪಂಡಿತ ಪ್ರೊ.ಡಾ.ಮಧುಮತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
777 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸರೋಜಿನಿ ಬಾಬರ್ ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
778 ಅಂಧಶ‍್ರದ್ಧೆ ಡಾ.ನರೇಂದ್ರ ದಾಭೋಲ್ಕರ್        
    ಪ್ರೊ.ಪಿ.ಆರ್.ಆರ್ಡೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
779 ಸಂವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಾನುಗುಣ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರ.ಗ.ಸಹಸ್ರಬುದ್ಧೆ ಹೇಮಂತರಾಜ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
780 ನಾನು ಸಾಹಸೋದ್ಯಮಿ ಆಗಬೇಕು! ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
781 ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಡಾ.ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಸುಜ್ಯಾತ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
782 ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಚಾರ್ವಾಕವಾದ ಮತ್ತು          
  ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವಯಾನಂದ ಗಳತಗೆ ಪ್ರೊ.ಎ.ಕೆ.ಕಮತೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
783 ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರು ಡಾ.ಅನಿಲ ಅವಚಟ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
784 ಲೋಹಿಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆ ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅರೋರಾ ಡಾ.ಉಮಾ ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
785 ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮರಾದರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ 108 ಸಮತಾಸಾಗರ        
    ಮುನಿಮಹಾರಾಜರು ನಾ ವುಜರೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
786 ಗಾಂಧಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಾಂಧಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಡಾ.ಟಿ.ಸಿ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
787 ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಡಾ.ಜಿಯಾಲಾಲ ಆರ್ಯ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
788 ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓಮ್ ಪ್ರಕಾಶ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
789 ಗೊಂಡಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಸಿಂಧು ರಹಸ್ಯಲಿಪಿಯ ಶೋಧ          
  ಮತ್ತು ಓದು ಮೊ.ಛ.ಕಂಗಾಲಿ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಬ್ಯಾಳಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
790 ಸಾರ್ಥವಾಹ ಮೋತಿಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
791 ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮೊಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
792 ಆಡು ಹಾವೇ ಡಾ.ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಸಂಯೋಜಕರು: ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
793 ಅನನ್ಯ   ಡಾ.ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
794 ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಎಸ್.ಎಮ್.ಎಲ್.ಲಕ್ಷಣನ್ ಚೆಟ್ಟಯಾರ್ ಜೀ.ಶಂ.ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
795 ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಷವಾದದ ಮಹತ್ವ ಎಜಾಜ್ ಅಹಮದ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
796 ಬಂಗಾಳಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಿರಣ್ ಮೊಯ್ ರಾಹಾ ಡಾ.ಎಚ್.ಕೆ.ರಂಗನಾಥ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
797 ಯಾಪ್ಪರುಂಗಲಕಾರಿಕೆ ಅಮಿತ ಸಾಗರನ ಡಾ.ಜಯಲಲಿತ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
798 ತುಳುವರ ಮೂಲತಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪರಂಪರೆ          
  ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ   ಡಾ.ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಗಡೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
799 ತುಳು ಜಾನಪದ ಆಚರಣಿಗಳು ಕು.ಶಿ. ಬನ್ನಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
800 ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಲ್ಪ ತಾಪಿ ಧರ್ಮಾರಾವ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಸ್ತ್ರೀ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
801 ವಿವಾಹ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ತಾಪಿ ಧರ್ಮಾರಾವ್ ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
802 ಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೆಲುಗು-ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
      ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ      
803 ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವೈಕಂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪೆರೆಯಾರ್ ಟಿ.ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ -ತೆಲಗು,ಬಿ.ಸುಜ್ವಾನಮೂರ್ತಿ -ಕ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
804 ಎಸ್ಸಿ,ಎಸ್ಟಿ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ವಾಪಸಾತಿ ಬೊಜ್ಜಾ ತಾರಕಂ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
805 ದಲಿತತತ್ವ ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
806 ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಂದ ನಿರಾಕೃತರು ನೂರ್ ಜ್ಹಹೀರ್ ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
807 ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಅಪರಾಧ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೆ.ಬಾಲಗೋಪಾಲ್ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
808 ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
809 ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮದುವೆಗಳು ಪೆರೆಯಾರ್ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
810 ಆಕಾಶದೇವರು ವಿಲೋಮಕತೆ ನಗ್ನಮುನಿ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
811 ಅಸಮರ್ಥನ ಜೀವನಯಾತ್ರೆ ತ್ರಿಪುರನೇನಿ ಗೋಪೀಚಂದ್ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
812 ದಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಸಚಿತ್ರ ದರ್ಶನ ರಾಮ್ ಪುನಿಯಾನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ -ತೆಲುಗು, ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
813 ತಿಗುರಿ ತಿರುಗಿಸು ನೇಗಿಲು ಉಳು ಕಂಚ ಐಲಯ್ಯ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
814 ರಾಮಾಲಯಣ,ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
815 ಚಂದನದ ಮರ -ಆಯ್ದ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಗಳು ಮೀನಾ ಕಾಕೊಡಕಾರ್ ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
816 ರಿಶ್ ಹಾತ್-ಎ-ನಜ್ಹಮ್ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಎಂ.ಬಿ.ಘನೀ.ಅಕ್ಮಲ್ ಆಲ್ದೂರೀ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಕವನಗಳು
817 ಬೆತ್ತಲೆ ಫಕೀರ ಅಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಫ್ರಿ ಜ.ನಾ.ತೇಜಶ್ರೀ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
818 ಮೀನಾಕುಮಾರಿಯ ಶಾಯರಿಗಳು   ಡಿ.ಆರ್.ತುಕಾರಾಂ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
819 ಫೈಜ್ ನಾಮಾ ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್ , ಕೆ.ಶರೀಫಾ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
820 ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುವ ಹೂವು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಘನಿ ಬಿ.ವಿ.ಗಾಯತ್ರಿ, 'ಸವಿತಾ' ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
821 ಕಿತಾಬ್ - ಎ- ನೌರಸ್ ಇಮ್ಮಡಿ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹ್ ಅಬ್ಬುಲ್ ಮಜೀದ್ ಖಾನ್ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
822 ತಾತಾ ತಿಂಗಳು ಬಾಳಾಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಢ ಪೊಳೊಂವ್ವೆ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಗುಲ್ವಾಡಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
823 ಮೇಘದೂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಡಾ.ಅರವಿಂದ ಶ್ಯಾನ್ ಭಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊಂಕಣಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ
824 ನೂಪುರ ಶ್ರೀ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರಕರ್ ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್.ಕಿಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
825 ಭಗ್ನಮೂರ್ತಿ ಆ.ರಾ.ದೇಶಪಾಂಡೆ 'ಅನಿಲ' ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
826 ಬೆರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಷ್ಟ್ ಎಂಬತ್ತು ಕವಿತೆಗಳು ಬೆರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಷ್ಟ್ ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್ ಜರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
827 ಈ ಕಣ್ಣು ಧನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಡಾ.ಅಂಜನಾ ಸಂಧೀರ್ ಗುಜರಾತಿ ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
      ಡಾ.ಟಿ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಶಂಕರ 'ಪ್ರೇಮಿ'      
828 ಉಮಾಶಂಕರ್ ಜೋಶಿ ಕವಿತೆಗಳು ಉಮಾಶಂಕರ್ ಜೋಶೀ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಗುಜರಾತಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
829 ಪ್ರಣಯ ಶತಕ ಟಿ.ಪಿ.ರಾಜೀವನ್ ಆರತಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
830 ಅಕ್ಕ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ ಕೆ.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ ಮೋಳಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
831 ಈ ಪುರಾತನ ಕಿನ್ನರಿ ಒಎನ್ ವಿ ಕುರುಪ್ ನಾ.ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
832 ಮಲಯಾಳದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳು ಕೆ.ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣಿಕ್ಕರ್ ಸಿ.ರಾಘವನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
833 ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣಿಕ್ಕರರ ಕೃತಿಗಳು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಣಿಕ್ಕರ ಸಿ.ರಾಘವನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
834 ಕೆ.ಜಿ.ಶಂಕರಪಿಳ್ಳೆಯವರ ಕವಿತೆಗಳು ಕೆ.ಜಿ.ಶಂಕರ ಪಿಳ್ಳೆ ತೇರ್ ಳಿ ಎನ್.ಶೇಖೃ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
835 ಭೂಮಿಗೊಂದು ಚರಮ ಗೀತೆ ಒ.ಎನ್.ವಿ.ಕುರುಪ್ ಸುಷ್ಮಾಶಂಕರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
836 ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ ಮೂರು ಕವಿತೆಗಳು ಕುಮಾರನ್ ಆಶಾನ್ ಟಿ.ಉಬೈದ್, ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣರೈ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
837 ನಿಶಾ ನಿಮಂತ್ರಣ ಬಚ್ಚನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೋಟಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
838 ರಸಗೀತೆ ಶ್ರೀ ನಿರುಪಾಧೀಶ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ.ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
839 ಮಧು ಗೀತ (ರುಬಾಯಿಯಾತ್) ಉಮರ ಖಯ್ಯಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
840 ಸುರಭಿ ಡಾ.ಅನಂತ ಕಾಬರಾ ಮೋಹನ ಯಾರಗೋಪ್ಪ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
841 ಅಜ್ಞೇಯ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು ಅಜ್ಞೇಯ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
842 ಗಜ್ಹಲ್ ಘಲ್ ಘಲ್ ಅಶೋಕ ಮಿಜಾಜ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
843 ಗಜ್ಹಲೋತ್ಸವ ಗಜ್ಹಲ್ ಗಳು   ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
844 ರಘವೀರ ಸಹಾಯ ಕವಿತೆಗಳು ರಘವೀರ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
845 ಡಾ.ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ ಕವಿತೆಗಳು ಡಾ.ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಹ ದಿನಕರ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
846 ಕಲ್ಲೆಸೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದೇವತಾಲೆ ಸಿ.ವಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
847 ಮನ್ವಂತರ ಪ್ರೊ.ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಖ್ಹಾನ್     ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
848 ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಕವಿತೆಗಳು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
849 ಬಿರುಗಾಳಿಗಳೇ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ ಕುಂವರ್ ಬೇಚೈನ್ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
850 ರಂಗು ರಂಗಿನ ಗಜ್ಹಲ್ ಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
851 ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ ಪಂತ ಕವಿತೆಗಳು ಸುಮಿತ್ರಾನಂದನ ಪಂತ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
852 ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಅವರ ನೂರೆಂಟು ಕವನಗಳು ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜ್ ಬಾಗೇಶ್ರೀ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
853 ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಕವಿತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಡಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
854 ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ ಕುಂವರ್ ನಾರಾಯಣ ಟಿ.ಜಿ.ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ 'ಪ್ರೇಮಿ' ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
855 ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
856 ಭಾವಲಹರಿ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
857 ಕಾಲಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ.. ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
858 ಗರಿಗಳು ಸುಗಮ್ ಬಾಬು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
859 ಹೊಗೆ ಮುಸುಕಿದ ಆಕಾಶ ಡಾ.ಅದ್ದೇಪಲ್ಲಿ ರಾಮಮೋಹನರಾವ್ ಡಾ.ಅಣ್ಣಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
860 ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾದ ದಾಟ್ಲ ದೇವದಾನಂ ರಾಜು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
861 ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
862 ನನ್ನ ನೋಟ ನಾಳೆಯತ್ತ ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
863 ಲೇಖನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
864 ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
865 ಸಿನಾರೆ ಗಜ್ಹಲ್ ಗಳು ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
866 ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಡಾ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
867 ಕಾಲವನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡೆನು ಎನ್.ಗೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದಿವಾಕರ್ಲ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
868 ವರ್ತಮಾನ ಡಾ.ಎಂಡ್ಲೊರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಡಾ.ಎ.ಆಂಜನಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
869 ಮೋ'ನಿಷಾದ ಮೋ'ವೇಗುಂಟ ಮೋಹನಪ್ರಸಾದ್ ಸ.ರಘನಾಥ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
870 ತೆಲಗು ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
871 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ದೀಪಶಿಲೆ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
872 ಮೋಹನಾ! ಓ ಮೋಹನಾ! ಕೆ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
873 ಜಲಗೀತೆ ಡಾ.ಎನ್.ಗೋಪಿ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
874 ಒಂದು ಮಾತು ಸಾಕು ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ವೆಂಕಟಾಪು ಸತ್ಯಂ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
875 ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿಯ ಕವಿತೆಗಳು ಕೆ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಆಂಜನೇಯ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
876 ಅಗ್ನಿ ಕರೀಟ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಸ.ರಘನಾಥ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
877 ಶ್ರೀರಾಧಾ ರಮಾಕಾಂತ ರಥ ಸಂಧ್ಯಾ ಎಸ್ ಒಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
878 ತಮಿಳು ಕವಿತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ,ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣತಮಿಳು   ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
879 ಗರ್ಭರೇಶಿಮೆ ಇಂದಿರಾ ಸಂತ್ ಲ.ರಾ.ಪಂಡಿತ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
880 ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನೇ ಬಾಳು ಭಾಯಿ ವೀರ್ ಸಿಂಘ್ ಎಸ್.ಮಾಲತಿ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
881 ವೈರಮುತ್ತುರವರ 33 ಕವಿತೆಗಳು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ.ವೈರಮುತ್ತು ಪ್ರೊ.ಮಲರ್ ವಿಳಿ ಕೆ. ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
882 ಉಮರ ಸಂದೇಶ ಉಮ್ರ್ ಖಯ್ಯಾಮ್-ಫಿಟ್ಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
883 ಶಿಶು ಅಥವಾ ಬಿದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರೇಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
884 ಮಧುರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಬಾಲ ಮಧುರಕಾನನ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
885 ಬತ್ತಲೆ ರಾಜ ನಿರೇಂದ್ರನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
886 ಕನ್ನಡ ಗೀತಾಂಜಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರೇಗಲ್ಲ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
887 ಜೀವನಾಂದರ ಕವಿತೆಗಳು ಜೀವನಾನಂದ ಮೀರಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ,ಎಂ.ಆರ್.ಕಮಲ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
888 ನೂರೊಂದು ಕವನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
889 ಕವಿ ರವೀಂದ್ರ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
890 ರವೀಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಚಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಜಿ.ರಾಮನಾಥ ಭಟ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
891 ವಸಂತಸ್ಮೃತಿ ರೂಮಿ ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
892 ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
893 ಸಂತಾನಿಕ : ಭಾಗ - 2 ಎಮಿಲಿ ಡಿಕಿನ್ ಸನ್ ಡಾ.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭ ಉಡುಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
894 ಗೀತಾಂಜಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಪವಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
895 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಸಾನೆಟ್ ಚಕ್ರ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
896 ಹುಲ್ಲಿನ ದಳಗಳು ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ ಮನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
897 ಸಲಹುವ ಸಾಗರ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಡಾ.ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
898 ಗುರುದೇವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನರೇಗಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
899 ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
900 ಆಂಗ್ಲ ಕುಸುಮಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಮ.ಸು.ಮನ್ನಾರ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
901 ಚರಮ ಗೀತೆ ಫೆಡರಿಕೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಲೋರ್ಕಾ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
902 ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ನ ಸಮಾಜವಾದ ಆಯ್ದ ಪದ್ಯಗಳು ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕೆ.ಫಣಿರಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
903 ಪಾಪದ ಹೂವುಗಳು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬೋದಿಲೇರ್ ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
904 ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಯಟ್ ಮುಖ್ಯ ಕವನಗಳು ಟಿ.ಎಸ್.ಎಲಿಯಟ್ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
905 ಮಾಯಾಕನ್ನಡಿ ಬೋದಿಲೇರ್ ಎಸ್.ಎಫ್ ಯೋಗಪ್ಪನವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
906 ಕಪ್ಪು ಕವಿತೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕವಿತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
907 ದೇವರ ಸ್ವಗತ ಶಿವ್ ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
908 ಶಬ್ದ ಗರ್ಭತ ಆಕಾಶ ಸೀತಾಕಾಂತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಕಮಲಾ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
909 ಏಷಿಯಾದ ಹಣತೆಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆರ್.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಡಾ.ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
910 ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ (56 ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ) ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಮನಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
911 ಕಬೀರರ ಪದ್ಯಗಳು ಕುರುಡಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೆಪವಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಬಿ.ಮಹೇಶ್ ಹರವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
912 ಕವಿತಾ ಸಂಚಯ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಜಿ.ರಾಮನಾಥ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
913 ಟೆಡ್ ಕೂಸರ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್ ಮಂಜು ಮಣ್ಣು ಮೌನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
914 ಲಲ್ಲಾದೇವಿ ಅನುವಾದ ಕವಿತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಆರ್.ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
915 ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠರ ಆಯ್ದ ಚುಟುಗಳು ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂ-ಡಾ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.ಅರಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
916 ಶತಮಾನದ ಕವಿ ರಿಲ್ಕೆ ರಿಲ್ಕೆ ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
917 ಶತಮಾನದ ಕವಿ ಯೇಟ್ಸ್ ಯೇಟ್ಸ್ ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
918 ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಹುಡುಗಿ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಕೆ.ಟಿ.ಗಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
919 ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕವನಗಳು ಪದ್ಮಾ ಸಚ್ ದೇವ್ ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
920 ಒಲುಮೆ ಸಿರಿ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪ್ರೇಮಲೀಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
921 ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ ಸಮಗ್ರ (154) ಸಾನೆಟ್ಟುಗಳು ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ಆರ್.ರೋಹಿಡೇಕರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
922 ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷೆಗೆ .. ಆಯ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಡಾ.ಮೈ.ಶ್ರೀ.ನಟರಾಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
923 ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡೆ 2 ಡಾಂಟೆ ಅಲಿಘಿಯೇರಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ ಎಂ. ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
924 ಪಡುವಣದ ಗೀತೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಬಂಡ್ರಿಕರಣಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
925 ಅನುರೂಪ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಡಾ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
926            
927 ತಸ್ಲಿಮಾ ನಜ್ರಿನ್ ಕವಿತೆಗಳು ತಸ್ಲಿಮಾ ನಜ್ರಿನ್ ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್   ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
928 ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ :2 ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
929 ತಾಜೂಮಾ ಕವಿತೆಗಳು ತಾಜುಮಾ     ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
930 ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಡಿಗೆ ಪಾಬ್ಲೊ ನೆರೂಡ ತೇಜಶ್ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
931 ಕಪ್ಪು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಚೆಂಗುಲಾಬಿ   ನೈಷಧಂ ಎಸ್ಸೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
932 ಕೋಗಿಲೆ ಅಳುತಿದೆ... ಡಾ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ರಾಮಸಿಂಹ ಚಾಹಲ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
933 ಬಾಬುರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಅವರ ಆಯ್ದ ಕವನಗಳು ಬಾಬುರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
934 ಅಕ್ಕ ಸೀತಾ ನಿನ್ನಂತೆ ನಾನೂ ಶಂಕಿತ          
935 ರೂಪಾಂತರ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
936 ಗೀತಾಂಜಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ಪವಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
937 ಪಾಶ್ ಕವಿತೆಗಳು ಪಾಶ್ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
938 ಟ್ವೆಲ್ಫ್ತ್ ನೈಟ್ (ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ರಾತ್ರಿ) ವಿಲಿಯಂ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
939 ಚಂಡಮಾರುತ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
940 ದ್ವಾದಶ ರಾತ್ರಿ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
941 ಹಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
942 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು -15 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
943 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು -9 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
944 ಅಂದ್ರೋಸಿನ ಕನ್ಯೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಮಿಯೊ ತೆರನ್ಸ್ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
945 ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಾನೆ ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
946 ಲಿಯರ್ ಮಹಾರಾಜ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
947 ಪಡುವಣ ನಾಡಿನ ಪ್ರೇಮವೀರ ಮತ್ತಿತರ ನಾಟಕಗಳು ಜಾನ್ ಮಿಲಿಂಗಟನ್ ಸಿಂಗ್ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
948 ಕೆಂಪು ಕಣೆಗಿಲು ಮತ್ತಿತರ ನಾಟಕಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ನಾಯ್ಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
949 ಒರೆಸ್ತಿಯಾ ಗ್ರೀಕ್ ತ್ರಿವಳಿ ನಾಟಕ ಇಸ್ಕಿಲಸ್ ವಿಜಯಾ ಗುತ್ತಲ ಗ್ರೀಕ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
950 ಕೀನ್ ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾರ್ತೃ್ ಕೆ.ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
951 ಸೀಗಲ್ ಚೆಕಾವ್ ಡಾ.ಹೇಮಾ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
952 ನಾಲ್ಕು ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
953 ಚೆರ್ರಿ ತೋಪು ಆ್ಯಂಟನ್ ಚೆಕಾಫ್ ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
954 ವಿಸರ್ಜನ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಟಕಗಳು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
955 ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಆರ್ಢರೋ ಊಯಿ ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕೆ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
956 ವೊಯ್ ಜೆಈ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಶ್ನರ್ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
957 ಪ್ರಜಾಶತ್ರು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್ ಎಚ್.ಎ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
958 ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ ಆ್ಯಂಟನ್ ಚೆಕಾಫ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
959 ಬೆಂಬಿದ್ದ ಬೇತಾಳಗಳು/ಭೂತಗಳು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್ ಎಚ್.ಎ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
960 ಸಾಹೇಬರು ಬರುತ್ತಾರೆ ನಿಕೊಲಾಯ್ ಗೊಗೋಲ್ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
961 ಕಪ್ಪು ಜನ ಜೀನ್ ಜ್ಹೆನೆ ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
962 ರಕ್ತ ಕಣಗಿಲೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಕೆ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ   ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
963 ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಡ್ ಬರ್ಗ್ ಸಿ.ನಾಗಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
964 ಕೆಂಪು ಕಣಗಲೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಪ್ರೊ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
965 ನರ್ತಕಿಯ ಪೊಜೆ ಚಾಂಡಾಲಿಕಾ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
966 ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಷ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
967 ನೆತ್ತರ ಮದುವೆ ಫೆಡರಿಕೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಲೋರ್ಕಾ ಬಿ.ಎ.ವಿವೇಕ ರಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
968 ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
969 ಮಾಮಾಮೋಶೀ ಮೋಲಿಯೇರ್ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
970 ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಇಬ್ಸನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ.ಸುತ್ರಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
971 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಮೂರು ಮಹಾ ನಾಟಕಗಳು ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
972 ರೈಲು ಭೂತ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಟಕಗಳು ಆರ್ನೊಲ್ಡ್ ರಿಡ್ಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಜಿ.ಐತಾಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
973 ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
974 ದೂರದ ಆಕಾಶ ಡಾ.ಗೋವಿಂದ ಜಾತಕ ಡಾ.ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
975 ಆಷಾಢದ ಒಂದು ದಿನ ಮೋಹನ್ ರಾಕೇಶ‍್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
976 ಗಾಂಧಾರಿ ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಶಿಕಲಾ ಗೌಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
977 ಅಂಧೇರ ನಗರಿ ಮತ್ತು ಕುರುಡರ ಆನೆ ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ,ಶಾರದ ಜೋಷಿ ಪ್ರೊ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
978 ಗೋಡಸೆ @ ಗಾಂಧಿ. ಕಾಮ್ ಅಸಗರ ವಜಾಹತ್ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
979 ಬಾರತೇಂದು ಅವರ ಮೂರು ನಾಟಕಗಳು ಬಾಬು ಭಾರತೇಂದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
980 ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಜಯಶಂಕರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಧುರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
981 ಮೀರಾ ಡಾ.ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀವ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಶಶಿಕಲಾ ಗೌಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
982 ಇತಿ ನಿನ್ನ ಅಮೃತಾ ಜಾವೇದ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಜಯಂತಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
983 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
984 ನೇಪಥ್ಯ ರಾಗ ಮೀರಾ ಕಾಂತ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
985 ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
986 ಕಪ್ಪು ಗುಲಾಬಿ ಆಬಿದ್ ಸುರತಿ ಎಂ.ಎ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
987 ಪರಿಹಾರ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರಂಗಾ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
988 ಸಪ್ಧರ್ ಹಾಜ್ಮಿಯವರ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
989 ವೈತರಣಿಯ ಆಚೆ ಜಿ.ಜೆ.'ಹರಿಜಿತ್' ಎ.ಎ.ಸನದಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
990 ಗುಲಾಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ತೌಫಿಕ್ -ಅಲ್-ಹಕೀಮ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಪ್ರಭು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
991 ಇರುಳು ಹಗಲಾಗುವುದರೊಳಗೆ ಶಂಕರ್ ಶೇಷ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಾತಖೇಡ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
992 ಹಿಂದಿಯ ಲಘ ನಾಟಕಗಳು ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
993 ಮಲಯಾಳಿ ಏಕಾಂಕಗಳೂ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಬಿ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
994 ಗುಜರಾತಿ ಏಕಾಂಕಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪೇಮಾ ಕಾರಂತ ಗುಜರಾತಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
995 ಸೊನಾಟಾ ಮಹೇಶ ಎಲಕುಂಚವಾರ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
996 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಜಯವಂತ ದಳವಿ ಶಾ.ಮಂ.ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
997 ಛಿನ್ನ ವಾಮನ ತಾವಡೆ ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್, ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
998 ಕನ್ಯಾದಾನ ವಿಜಯ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವೀಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
999 ನಟ ಸಾಮ್ರಾಟ ವಿ.ವಾ.ಶಿರವಾಡಕರ ಡಾ.ವಾಮನ ಬೇಂದ್ರ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1000 ಮೂರು ಪಂಜಾಬಿ ನಾಟಕಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಪಂಜಾಬಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1001 ಮೂರು ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1002 ಮೂರು ಅಪೂರ್ವ ವೈನೋದಿಕ ನಾಟಕಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1003 ಇಲ್ಲದಿದ್ದವರು ಜೀನ್ ಪಾಲ್ ಸಾರ್ತೃ್ ವಿದ್ಯಾ ನಿಲೇಕಣೆ ಆರ್ಯ ಪ್ರೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1004 ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಸಿ.ಪಿ.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗುತ್ತಿ (ಜೋಳದರಾಶಿ) ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1005 ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಭರತಮುನಿ ಆದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1006 ಜಾಂಬವತೀ ಪರಿಣಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಡಾ.ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1007 ಗದಾಯುದ್ಧ ರನ್ನ ಡಿ.ಆರ್.ತುಕಾರಾಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1008 ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ರಮೊರ್ವಶೀಯಮ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1009 ಕನ್ನಡ ಚಾರುದತ್ತಮ್ ಭಾಸ ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1010 ಕನ್ನಡ ಅವಿಮಾರಕಮ್ ಭಾಸ ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1011 ಭಾಸನ ಐದು ನಾಟಕಗಳು ಭಾಸ ಮಹಾಬಲ ಸೀತಾಳಭಾವಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1012 ಭಸನ ಒಂಬತ್ತು ನಾಟಕಗಳು ಭಾಸ ಎಲ್.ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1013 ಕನ್ನಡ ಅಭಿಷೇಕನಾಟಕಮ್ ಭಾಸ ಡಾ.ಕೆ.ಲೀಲಾಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1014 ಕುರಿ ಕೊಂದ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಟಕಗಳು ಕಾಳಿದಾಸ.ಭಾಸ, ಹರ್ಷ ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1015 ಕಾಳಿದಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ     ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1016 ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ಶೂದ್ರ ಡಾ.ಎನ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಭಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1017 ವಿದಿಶೆಯ ವಿದೂಷಕ ಕಾಳಿದಾಸ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1018 ಮೀಡಿಯ ಯುರಿಪಿಡೀಸ್ ಕೆ.ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗ್ರೀಕ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1019 ಅಗಣ್ಯ ಅಬಲೆ ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರವದನ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1020 ಮೋಲಿಯೇರನ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳು ಮೋಲಿಯೇರ್ ಎ.ಎನ್.ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1021 ನಿಜದ ನೆಲೆ ನಿಜಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಡ್ರಿಶ್ ಡ್ಯುರೆನ್ ಮಟ್ ವಿನಾಯಕ ನಾಯಕ ಜರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1022 ತಾಯಿ ಬರ್ಟೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆಕ್ಟ್ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1023 ಹ್ಯಾಮ್ ಲೆಟ್ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1024 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು-2 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1025 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು -3 ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1026 ಚಂಡಮರುತ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶರಾತ್ರಿ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1027 ಎ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1028 ಒಥೆಲೊ ಷೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1029 ಮಳೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎನ್.ರಿಚರ್ಡ್ ನ್ಯಾಶ್ ಕೆ.ವೈ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1030 ಪಾರಿತೋಷ ಎ.ತೋಲ್ಸತೋಯ್ ಆರ್.ಕೆ.ಶಾನಬೋಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1031 ನಾಗಮಂಡಲ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ        
1032 ವೇದಯುಗ ಭಾಗ-1 ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್ ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1033 ವೇದಯುಗ ಭಾಗ-2 ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್ ಎ.ವಿ.ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1034 ಅಭಿಜಾತ ಯುಗ (ಗುಪ್ತ ಯುಗ) ಭಾಗ -1) ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್ ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1035 ಅಭಿಜಾತ ಯುಗ (ಗುಪ್ತ ಯುಗ) ಭಾಗ -2) ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1036 ಕನೂಜ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯುಗ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1037 ಕನೂಜ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯುಗ ಭಾಗ -2 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1038 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಭಾಗ -1 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1039 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಭಾಗ -2 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1040 ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಧಿಪತ್ಯ ಭಾಗ -1 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1041 ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಧಿಪತ್ಯ ಭಾಗ -2 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1042 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆರ್.ಸಿ.ಮಜುಂದಾರ್ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1043 ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ -1) ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1044 ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ -2 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1045 ಮುಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ -3 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1046 ಮರಾಠರ ಪಾರಮ್ಯ ಭಾಗ -1 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1047 ಮರಾಠರ ಪಾರಮ್ಯ ಭಾಗ -2 ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1048 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1049 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರಮ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (1)(2)          
1050            
1051            
1052            
1053 ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರು ಆರ್ ಎಸ್.ಶರ್ಮ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1054 ದಕ್ಷಿಣ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಚಿಂತನೆ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೊಟ್ ಲೊಬ್ ಆರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1055 ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳು ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1056 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಶಾಂತಿಮೊಯ್ ರಾಯ್ ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1057 ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ನಾಲ್ವರು ಚಿಂತಕರು ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆರ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1058 ವೈದಿಕ ಯುಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಡಾ.ಸಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ,ಬಿ.ಪ್ರದೀಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1059 ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 1858-1914 ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಕೆ.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ‍್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1060 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ & ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರೊ.ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ಎಂ.ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1061 ಮೌರ್ಯರ ಕಾಲದ ಭಾರತ ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್,ವಿವೇಕಾನಂದ ಝಾ ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1062 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸಿ.ಶಿವರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ.ಆರ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1063 ಮುತ್ತಜ್ಜನ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ವಿಲ್ ಡ್ಯೂರಾಂಟ್ ಶಿವಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1064 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಬಿಪನ ಚಂದ್ರ ಅಮಲೇಶ ತ್ರಿಪಾಠಿ,ಬರುನ್ ಡೇ ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1065 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾಂಭರಿ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1066 ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1067 ಮರೆತುಹೋದ ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಜಯನಗರ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿವೆಲ್ ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1068 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರ್ಯರ ಪ್ರವೇಶ ಆರ್.ಎಸ್.ಶರ್ಮಾ ಎಸ್.ಗುರುದತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1069 ಆರ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರ್.ಎಸ್.ಶರ್ಮಾ ಎಸ್.ಗುರುದತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1070 ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಹತ್ವ          
1071 ಯುಗಾಂತ ಇರಾವತಿ ಕರ್ವೆ ಶ್ರೀಪತಿ ತಂತ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1072 ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಿಕಾಸ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1073 ವಿಜಯನಗರದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಡಾ.ಓರುಗಂಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1074 ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ ಎಚ್.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1075 ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಪ್ರೊ.ರಾಮ್ ಶರಣ್ ಶರ್ಮ ಎನ್.ಪಿ.ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1076 ನಿಗೂಢ ಭಾರತದಲ್ಲೊಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಪಾಲ್ ಬ್ರಂಟನ್ ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1077 ಸಮಾಜವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಶೋಕ ಮೆಹತಾ ಖಾದ್ರಿ ಎಸ್.ಅಚ್ಯುತನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1078 ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ ಜಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1079 ದೇಶಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತಕರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ ಜಿ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1080 ಕೌಟಲೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೂಡಲೀ ಶೃಂಗೇರಿ ಜನದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1081 ಭಾರತ ಭಂಜನ ರಾಜೀವ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ,ಅರವಿಂದನ್ ನೀಲಕಂಡನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1082 ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತವೆಂಬ ಅದ್ಭುತ ಎ.ಎಲ್.ಬಾಶಮ್ ಡಿ.ಆರ್.ಮಿರ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1083 ಮಹಾನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅರುಣ್ ಶೌರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1084 ಟ್ತೋಜನ್ ಯ          
1085 ಬಿಜಾಪುರದ ಸೂಫಿಗಳು ರಿಚರ್ಡ್ ಈಟನ್ ಡಾ.ಜಿ.ಬಿ.ಸಜ್ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1086 ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧ ಮಹಾಕವಿ ಹೋಮರ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಂ.ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1087 ಸಮಾಜವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಶೋಕ ಮೆಹತಾ ಖಾದ್ರಿ ಎಸ್.ಅಚ್ಯುತನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1088 ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಡಾ.ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1089 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-1 ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ ಬಿ.ಜಯಾಚಾರ್ಯ,ಶ್ರೀಮತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1090 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-2 ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ,ಎಂ.ಎನ್.ನದಾಫ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1091 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-3 ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ ಪ್ರೊ.ವಸಂರ ಕುಷ್ಟಗಿ,ರತ್ನಾ ಮಣ್ಣೂರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1092 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ:ಭಾಗ-4 ಮುಹಮ್ಮದ ಕಾಸೀಮ ಫರಿಶ್ತಾ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್,ಡಾ.ಬಿ.ರಘೋತ್ತಮರಾವ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1093 ಬಸಾತೀನೆ ಸಲಾತೀನ -5 ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಜುಬೇರಿ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1094 ಇಬ್ರಾಹೀಮ ನಾಮಾ, ಗುಲದಸ್ತಾಯೆ ಬಿಜಾಪುರ,ತಾರೀಖೆ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
  ಹಪ್ತ ಕುರ್ಸಿ,ಫುತೂಹತೆ ಅಲಂಗೀರ್          
1095 ಊರುಸೇ -ಇರ್ಫಾನ್ (ಮನ್ ಲಗನ್) -9 ಹಜ್ರತ್ ಖ್ವಾಜಿ ಮಹಮೂದ ಬಹರಿ ಬೋಡೆ ರಿಯಜ್ಹ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ದಖನಿ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1096 ಪುರಾತನ ಲಖನೌ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಲೀಮ್ 'ಶರರ್' ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1097 ಜಂಗ್ ನಾಮಾ ಸಂಪಾದಕರು:ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ,ಡಾ.ವಿ.ವಸಂತಶ್ರೀ     ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1098 ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಭಗವತ್ ಶರಣಂ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1099 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಡಾ.ನೇಲಟೂರು ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪೆಂಡಕೂರು ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1100 ಯಾವುದು ಚರಿತ್ರೆ? ಎಂ.ವಿ.ಆರ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಾಬು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1101 1857 ನಾವು ಮರೆತಿರುವ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಎಂ.ವಿ.ಆರ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಾ.ಕೆ.ಶಾರದಾ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1102 ಉದಯನ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಉ.ವೇ.ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ರ್ ಎಲ್.ಗುಂಡಪ್ಪ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1103 ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪಾದೆಕಲ್ಲು ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1104 ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಸ್ತಿ ಪುಂಡಲೀಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಶೇಣಾಇ   ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1105 ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ
1106 ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಾನ ಡಾ.ಅಶೋಕ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1107 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಡಾ.ಅಶೋಕ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1108 ಸಂವಿಧಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1109 ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ ಮಾನ್ಯ ವೈ.ವಿ.ಚಂದ್ರ ಚೂಡ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1110 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಎಮ್.ಅಸ್ಲಮ್ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1111 ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎನ್.ಮಣಿವಾಸಕಮ್ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1112 ಬಡತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪೂಜಾರಿ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1113 ಕೋಮುವಾರು ಸಮಸ್ಯ   ಈಶ‍್ವರ ಚಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1114 ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಸಿ.ಕಶ್ಯಪ್ ಆರ್.ಎಲ್.ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1115 ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂ:ಡಾ.ಜೆ.ಎಸ್.ಸದಾನಂದ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1116 ಎರಡು ನಗರಗಳ ಕಥೆ ಚಾರ್ಲ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಎಸ್.ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1117 ಕೊನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಜಿಮ್ ಸ್ಟೋವಾಲ್ ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1118 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಜೆ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1119 ಜೇನ್ ಏರ್ ಶಾಲೇಟ್ ಬ್ರಾಂಟಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಮಾಧವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1120 ಅನಭೇಪ್ಸಿತ ಪ್ರಶಸ್ಯಮಿತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜನಾರ್ದನ ಹೆಗಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1121 ಹೊರಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು ಕೆ.ಎಸ್.ಪ್ರಭಾ     ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1122 ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1123 ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಟಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಮಹಾದೇವನ್ ಜಿ.ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1124 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಸುರೇಶ‍್ ರಾಮ್ ಟಿ.ಶ್ರೀವೆಂಕಟರಮಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1125 ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಜಸಲೀನ್ ಧಮೀಜ ಬಸು ಬೇವಿನಗಿಡದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1126 ರಮಾಬಾಯಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶಾಂತಿಸ್ವರೂಪ್ ಬೌದ್ಧ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1127 ನಿವೇದನೆ ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಮರಾಠಿ ಡಾ.ಮೀರಾ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರಾಠಿ-ಇಂ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
      ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ - ಕನ್ನಡ      
1128 ಒಂಟಿ ಸೇತುವೆ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಕೋಟೀಶ್ವರಮ್ಮ ಸ.ರಘನಾಥ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1129 ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1130 ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಡೇವಿಡ್ ಬೀಥಮ್ ಮತ್ತು ಕೆವಿನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1131 ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಿ.ಆರ್.ಅಗರ್ ವಾಲ ಎಸ್.ಆರ್.ಗೌತಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1132 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಸಂಗಾತಿ ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1133 ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾನೂನು ಕೈಪಿಡಿ ಡಾ.ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1134 ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾವೆಗಳು ಪ್ರೊ.ಸಿ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ     ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1135 ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾನೂನುಗಳು(ಹತ್ತು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ)       ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1136 ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ವಿ.ಆರ್.ಮನೋಹರ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1137 ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ವಿ.ಆರ್.ಮನೋಹರ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾ & ಸಾ. ಪುಸ್ತಕಗಳು
1138 ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಿ ಓಶೋ ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1139 ಪ್ರಳಯ ಓಶೋ ಸ್ವ -ಪ್ರಕಾಶ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1140 ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1141 ಕೇನೋಪನಿಷತ್ ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1142 ಕೈವಲ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1143 ನಾನು ಮಹಾದ್ವಾರ ಓಶೋ ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1144 ...ಮತ್ತು ಹೂಮಳೆಗರೆಯಿತು ಓಶೋ ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1145 ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓಶೋ ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1146 ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾವೋ ಓಶೋ ಪಿ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1147 ನೀರ ಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆ ಓಶೋ ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1148 ನಾನೇ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1149 ಮಹೋಪದೇಶ ಓಶೋ ಸ್ವ ಜೀವನ ಈಕಿಮ್, ಸ್ವ ಅಂತರ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1150 ಶೂನ್ಯ ನಾವೆ ಓಶೋ ಮಾ.ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1151 ಸ್ವರ್ಣ ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು ಓಶೋ ಸ್ವ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1152 ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆ 60 ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆಗಳು ಓಶೋ ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1153 ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು ಓಶೋ ಡಾ.ಟಿ.ಎಸ್.ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1154 ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1155 ಮೌನದ ಮಾತುಗಳು ಓಶೋ ಬೆ.ಕಾ.ಮೂರ್ತೀಶ್ವರಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1156 ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಭಾರತ ಓಶೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1157 ನೀನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಓಶೋ ಸ್ವ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1158 ಪ್ರೇಮದ ಪಥ ಸಂತ ಕಬೀರರ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1159 ಶೂನ್ಯ ಬರಹ ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1160 ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಓಶೋ ಡಾ.ಟಿ.ಎನ್.ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1161 ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ-1 ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1162 ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ-2 ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1163 ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ -3 ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1164 ವಿಜ್ಞಾನ ಭರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ -4 ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1165 ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರ ಭಾಗ -5 ಓಶೋ ಪ.ರಾ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1166 ಅಂತರ್ ಯಾತ್ರೆ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1167 ಮಾನವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1168 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-1 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1169 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-2 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1170 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-3 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1171 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-5 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1172 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-6 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1173 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-7 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1174 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-8 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1175 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-9 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1176 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-10 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1177 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-11 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1178 ಧಮ್ಮಪದ ಸಂ-12 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1179 ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1180 ಸ್ತ್ರೀ ಮುಕ್ತಿ : ಹೊಸದೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1181 ಆನಂದ ಮಧುಧಾರಾ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1182 ಪಂಡಿತ ಪುರೋಹಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1183 ಧ್ಯಾನ ಕಮಲ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1184 ಮಣ್ನಿನ ಹಣತೆ 59 ಅಮೂಲ್ಯ ಕಥೆಗಳು ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1185 ಯೋಗ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1186 ಪ್ರೇಮ ಧ್ಯಾನದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1187 ಸಂಬೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1188 ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1189 ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಸಂ-2 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1190 ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಸಂ-3 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1191 ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ ಸಂ-4 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1192 ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಸಂ-1 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1193 ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ ಸಂ-2 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1194 ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1195 ಕೈವಲ್ಯ ಉಪನಿಷದ್ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1196 ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹಾಗೀತಾ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1197 ಭಾರತ ಒಂದು ಸನಾತನ ಯಾತ್ರೆ ಓಶೋ ಸ್ವ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1198 ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಸಂ-2 ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1199 ಮೌಜೂದ್ ವಿವರಣಾತೀತ ಬದುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಶೋ ಮಾ ಬೂದಿ ನಿಸರ್ಗ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1200 ಕಗ್ಗ ಭಾವಧಾರೆ (ಅರ್ಥ ವಿವರಣಿಯೊಂದಿಗೆ) ಭಾಗ-2 ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಮಾಧವ ಪೈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1201 ಕಗ್ಗೋಕ್ತಿ ಸಂಪದ(ಅರ್ಥ ವಿವರಣಿಯೊಂದಿಗೆ) ಭಾಗ-3 ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಕುಲ್ಯಾಡಿ ಮಾಧವ ಪೈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1202 ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಮೂಲಮಾಧ್ಯಮಕಕಾರಿಕಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಎಸ್.ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1203 ಕಾವ್ಯಪ್ರಕಾಶ 1-6 ಉಲ್ಲಾಸಗಳು ಶ್ರೀಮಮ್ಮಟ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾ.ಅನಂತ ನಾಗೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1204 ಶ್ರೀರಾಮ ಚರಿತ ಮಾನಸ ಬಾಲಕಾಂಡ(ಪೂರ್ವರ್ಧ)   ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೆಯರಾವ ಹೇರೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1205 ಧನಂಜಯನ ದಶರೂಪಕ ಧನಂಜಯ ಕೆ.ವಿ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1206 ಸಿದ್ಧಾಂಜನ ಟಿ.ವಿ.ಕಪಾಲಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಾ.ಜಯಂತಿ ಮನೋಹರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1207 ಕನ್ನಡಾಚ್ಯೊ ತೀಸ ಕಾಣಿಯೊ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನಾ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಗಳು
1208 ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು? ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ ಎನ್.ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1209 ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೊ.ಮಹೇಶ ತಿಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1210 ಪ್ರಬೇಧಗಳ ಉಗಮ ಅಥವಾ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ ಶರ್ಮಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1211 ಡೈರಿ ಮಿಸೆಸ್ ಶಾರದಾ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಜಾ ಚೆಂಡೂರ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1212 ಬೋಧಿಸತ್ವ ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ -ಮರಾಠಿ ಡಾ.ಗೀತಾ ಶೆಣೈ - ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ-ಇಂ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ
1213 ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಸುಭಾಷಿತ ತ್ರಿಶತಿ ಭರ್ತೃಹರಿ ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಜಿ.ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳು
1214 ಉರಿವ ಕುಡಿಯ ನಟ್ಟನಡುವೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನುಪಮ   ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
1215 ಪಾರ್ಥನ ಜೋಗೀಹಾಡು ನಂಜನಗೂಡು ವೀರಭದ್ರ ಸಂ: ಡಾ.ಪಿ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಕನ್ನಡ   ಕವಿತೆಗಳು
1216 ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾವ್ಯಸಾಕ್ಷಿ ಸಂ:ಡಾ.ಕಾ.ವೆಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತಿತರು   ಕನ್ನಡ   ‍ಕವಿತೆಗಳು
1217 ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗಂ ಶ್ರೀವಿಜಯ ಆರ್ವಿಯಸ್ ಸುಂದರಂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1218 ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಸೂತ್ರಗಳು ಚಾಣಕ್ಯ ಶ್ರೀಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಂಕರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1219 ಧರ್ಮಾಮೃತಂ ನಯಸೇನದೇವ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1220 ಮಹಾತ್ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರಾವ ಫುಲೆ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯ ಕೀರ ಡಾ.ಜೆ.ಪಿ.ದೊಡಮನಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1221 ಮಹರ್ಷಿ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಮಜಿ ಶಿಂದೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಗೋ.ಮಾ.ಪವಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1222 ಪ್ರಕಾಶ ಮಾರ್ಗ ಡಾ.ಪ್ರಕಾಶ ಆಮ್ಟೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1223 ಒಂದು ಗಿಡ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಿಶ್ರಾಮ ಬೇಡಕರ ಕುಮುದಿನಿ ಅಶೋಕ ಭೈರಣ್ಣವರ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1224 ಝಾನ್ಸಿಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಪ್ರತಿಭಾ ರಾನಡೆ ವಿಠಲರಾವ್ ಟಿ.ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1225 ಬಲುತ ದಯಾ ಪವಾರ ಪ್ರೊ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1226 ಭೀಮಸೇನ ವಸಂತ ಪೋತದಾರ ಶುಭದಾ ಅಮಿನಭಾವಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
1227 ಇಡ್ಲಿ,ಆರ್ಕಿಡ್ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಬಲ ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅಕ್ಷತಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
1228 ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಬದುಕಬೇಕು ಮಂಗಲಾ ಕೇವಳೆ ಕೃ.ಶಿ.ಹೆಗಡೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತಚರಿತ್ರೆ
1229 ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನ ಶರಣಕುಮಾರ ಲಿಂಬಾಳೆ ದು.ನಿಂ.ಬೆಳಗಲಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1230 ಶಿವಾಜಿ ಯಾರು? ಗೋವಿಂದ ಪಾನಸರೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1231 ಉಚಲ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಾಯಕವಾಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1232 ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಚಳುವಳಿ ಡಾ.ಅಶೋಕ ಚೌಸಾಳಕರ ಡಾ.ಜೆ.ಪಿ.ದೊಡಮನಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1233 ಕುಞ್ಞಪ್ಪ ಕುಞ್ಞಪ್ಪ ಕೆ.ಕೆ.ನಾಯರ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥ
1234 ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ ನೆನಪುಗಳು ಚಂಪಾ ಲಿಮಯೆ ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್,ಪ್ರೊ.ಎ.ಬಿ.ಘಾಟಗೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1235 ನಾನು ಹೀಗೆ ರೂಪಗೊಂಡೆ ಭಾಲಚಂದ್ರ ಮುಣಗೇಕರ್ ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕಥೆ
1236 ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಬೇಬಿತಾಯಿ ಕಾಮಬಳೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕತೆ
1237 ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ವಿ.ರಾ.ಕರಂದೀಕರ ದು.ನಿಂ.ಬೆಳಗಲಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ
1238 ತೆರಿನಾಯ ವಚನೊಲು ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ‍್ವರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1239 ವಚನ ಸೌರಭ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1240 ವಚನ ಸೌರಭದ್ವೀತಿಯ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1241 ವಚನ ಸೌರಭ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1242 ವಚನ ಸೌರಭ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1243 ವಚನ ಸೌರಭ ಐದನೆಯ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1244 ವಚನ ಸೌರಭ ಏಳನೆಯ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1245 ವಚನ ಸೌರಭ ಆರನೆಯ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1246 ವಚನ ಸೌರಭ ಎಂಟನೆಯ ಭಾಗ ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಾಜೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1247 ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ನಳಚರಿತ್ರೆ ಕನಕದಾಸ ಎನ್.ಎಂ.ಅಂಬಲಿಯವರ ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1248 ಕಬೀರ ವಚನಾವಳಿ ಕಬೀರ ಎಚ್.ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1249 ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1250 ಕಬೀರ ವಿಚಾರ -ವಿವೇಕ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1251 ಕನಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ದರ್ಶನ ಸಂ:2 ಕನಕದಾಸ ಸಂ:ಡಾ.ಸಾ.ಶಿ.ಮರುಳಯ್ಯ ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1252 ಫ್ಹರ್ಮೂದಾತ್ -ಏ-ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂ.ಬಿ.ಘನೀ.ಅಕ್ಮಲ್ ಆಲ್ದೂರೀ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1253 ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ವಚನಮೃತ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1254 ಶರಣರು ಮತ್ತು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಪ್ರೊ.ಸಿ.ಎಂ.ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1255 ಕನಕದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು ಕನಕದಾಸ ಸಂ:ಸುಧಾಕರ ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1256 ವೇಮನ ಶತಕೊ ವೇಮನ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೆಲುಗು ತುಳು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1257 ಸೂರ ಪದಾವಲಿ ಸೂರದಾಸ್ ಡಾ.ಮ.ಸು.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1258 ವಚನ ಮಾನಸ ಪ್ರಭುಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ   ಕನ್ನಡ   ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1259 ಶಯದ್ ಕೀ ಬೂಂದೇಂ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಎಂ.ಬಿ.ಘನೀ.ಅಕ್ಮಲ್ ಆಲ್ದೂರೀ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1260 ಸದ್ ಅಖ್ ವಾಲೇ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಶ್ರೀಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ.ಘನಿ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ
1261 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಸೂರ್ಯ ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದತ್ತೋಪಂತ ಠೇಂಗಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಂಢಾರಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1262 ಶಿವಾಜಿ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ನೆಲ ಡಾ.ರಾ.ಚಿ.ಢೇರೆ ಡಾ.ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1263 ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಆಂಬೇಡಕರ ಗಂ.ಬಾ.ಸರದಾರ ಅನಂತ ಕಲ್ಲೋಳ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1264 ಡಾ.ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಾ.ವಿಲಾಸ ಖರಾತ ಡಾ.ಜೆ.ಪಿ.ದೊಡಮನಿ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1265 ಶ್ರೀ ಮಾಲಿನೀ ವಿಜಯೋತ್ತರ ತಂತ್ರಮ್ ಡಾ.ಪರಮಹಂಸ ಮಿಶ್ರ ಡಾ.ನೀಲಕಂಠಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1266 ಸುಂದರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ     ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1267 ಅನಾದಿ ವೀರಶೈವ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧವೀರಣಾರ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ,ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎ.ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1268 ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಡಾ.ಕೆ.ಜಮ್ನಾದಾಸ್ ಹೊ.ಬ.ನಾಗ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಹೊಲೆಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1269 ಮಂಗಲಮಂತ್ರ ಣಮೋಕಾರ : ಒಂದು ಅನುಚಿಂತನ ಡಾ.ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ,ಜ್ಯೋತಿಷಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಟಿ.ಆರ್.ಜೋಡಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1270 ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ನ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಹರಿಹರೇಶ‍್ವರ   ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1271 ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುಂ.ಬಾ.ಸದಾಶಿವಪ್ಪ     ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1272 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಕರ್ಣಾಮೃತಂ ಲೀಲಾ ಶುಕಮುನಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1273 ವರದ ಹನುಮ ಸ್ತೋತ್ರ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ರಂ.ರಾ.ನಿಡಗುಂದಿ(ಕುಲಕರ್ಣಿ) ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1274 ಚಿತ್ರಾಂಕಿತ ರಾಮಾಯಣ ಪವನ ಕುಮಾರ ' ಪಾವನ' ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1275 ರನ್ನ ಸಂಪುಟ -4 ರನ್ನ ಪ್ರೊ.ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1276 ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ದರ್ಶನ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿ.ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ     ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1277 ಸ್ವಯಂಭು ಡಾ.ಪದ್ಮಾಕರ ವಿ.ವರ್ತಕ ಹೇಮಂತರಾಜ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1278 ತೀರ್ಥಂಕರ ಮಹಾವೀರ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಡಾ.ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರೀ,ಜ್ಯೋತಿಷಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1279 ಶ್ರೀಮದ್ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ದಿ.ಶ್ರೀ ಅಗ್ರಹಾರ ನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1280 ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 1,2,3, ಕಲ್ಲೋಲಗಳು ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ ಸಂ:ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1281 ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 4,5 ಕಲ್ಲೋಲಗಳು ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ ಸಂ:ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1282 ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 6 ನೇ ಕಲ್ಲೋಲ ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1283 ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವರತ್ನಾಕರ 7,8 ನೇ ಕಲ್ಲೋಲ ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1284 ಶ್ರೀಶಿವತತ್ತ್ವ ರತ್ನಾಕರ 9ನೇ ಕಲ್ಲೋಲ & ಶಬ್ದ ಸೂಚಿ ಕೆಳದಿ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1285 ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಮ್ ಮಹಾಕವಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟಾಧ್ವರಿ ತರ್ಕವೇದಾಂತ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾ.ಎಂ.ಇ.ರಂಗಾಚಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1286 ಬಾಹುಬಲಿ -ಮಧುರ ಸಂಪುಟ ಧರ್ಮನಾಥ ಪುರಾಣಂ ಸಂ: ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಬಸವಾರಾಧ್ಯ     ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1287 ಶಿಖರ ಸಂಗಣಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವ ಡಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿಂತಾಮಣ ಢೇರೆ ಡಾ.ವಿಠಲರಾವ್ ಟಿ.ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1288 ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸಂಪುಟ-2 ಗುಳೂರು ಸಿದ್ದವೀರಣ್ಣೋಡೆಯ ಬಸವಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1289 ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್   ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1290 ಆಂಡಾಳ್ ಕನ್ನಡ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಆಂಡಾಳ್ ನಾ.ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1291 ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಕಿಶೋರದಾಸ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಕಲ್ಯಾಣ ಮರಳಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1292 ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಡಾ.ಕೋ.ಸುಬ್ಬರಾವು ವಾ.ವೀ.ವೆಂ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1293 ಒಂಭತ್ತನೆಯ ತಿರುಮುರೈ)ಶೈವ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ) ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಪ್ರೊ.ಮಲರ್ ವಿಳಿ ಕೆ. ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1294 ದೇವ ಮಾನವರು ಟಿ.ವಿ.ಕಪಾಲಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1295 ಲಿಂಗಾಯತಧರ್ಮ: ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಆರ್.ಸಾಖರೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇಸಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1296 ದೇವಮಾನವ ಯೇಸು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಎ.ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1297 ವಿಶ್ವಬಾಹು ಪರಶುರಾಮ ಡಾ.ವಿಶ್ವಂಭರನಾಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1298 ಗೀತೆಯ ಅಂತರಂಗ ಪಂಡಿತರಾವು ವಾ.ವೀ.ವೆಂ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1299 ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ   ಕನ್ನಡ   ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1300 ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್   ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1301 ಏಶಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್ ಪಾವಟೆ ಸಂನಬಸಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1302 ಗೀತೋಪದೇಶಾಮೃತ ಹತ್ತು "ಗೀತೋಪನ್ಯಾಸ"ಗಳ ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ವಿದ್ವಾನ್ ವೇ.ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ರಾಯ ಶರ್ಮಾ ಎಂ.ಎ   ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1303 ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಉಪಾಸನೆ ಯಂತ್ರ,ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಸಾ.ಕೃ.ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಹೆಗಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1304 ಇತಿಹಾಸದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಎಚ್.ಡಿ.ಸಂಕಾಲಿಯಾ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1305 ಜೈನ ಕಥಾಲೋಕ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಿ.ಎ.ಶಂಕರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1306 ಪವಿತ್ರ ಪಂಚಕನ್ಯೆಯರು -ಪರಮ ಪಂಚ ಮಿಥೈಯರು ಪ್ರದೀಪ ಭಟ್ಟಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1307 ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕುವೆಂಪು   ಕನ್ನಡ   ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1308 ಚುಂಚಾದ್ರಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಸಿ.ಹನುಮೇಗೌಡ   ಕನ್ನಡ   ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1309 ವಾಲ್ಮೀಕ ರಾಮಾಯಣದ ಅಂತರಾರ್ಥಗಳು ಎಸ್.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ   ಕನ್ನಡ   ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ
1310 ನಾಥ ಪಂಥದ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು ಕಡವ ಶಂಭು ಶರ್ಮ ಸಂ:ಡಾ.ಶ್ರೀಧರ ಎಚ್.ಜಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡ  
1311 ರಾತ್ರಿಯ ಪಯಣ ಡಾ.ರಾಮದರಶ್ ಮಿಶ್ರ ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1312 ಗಲಿವರಾಯಣ ಜೋನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಬಿ.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1313 ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಐ.ವಿ.ಎಸ್.ಅಚ್ಯುತವಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾಶಂಕರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1314 ಬೆಳ್ಳೆ ಯಾತ್ರೆ ಎಂ.ಅನಂತನಾರಾಯಣ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಂದರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1315 ಕಾನ್ರಾಡ್ ಕಥೆಗಳು ಕಾನ್ರಾಡ್ ಶೈಲಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1316 ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಎಂ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1317 ಎವೆರೆಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಕ್ರಾಕೌರ್ ವಸುಧೇಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1318 ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನುವಾದಿತ ಕಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1319 ಬೊಗಸೆ ನೀರು ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿಜಯಾಶಂಕರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1320 ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಕಕ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಲ ಚಿತ್ತರಂಜನದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1321 ಮರಣದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ... ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ವಿಜಯಾಶಂಕರ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1322 ಗಂಟೆ ಗೋಪುರ ಹರ್ಮನ್ ಮೆಲ್ವಿಲ್ ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ‍್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1323 ಕಳೆದ ಕಾಲದ ಕಡಲು ಗಾಬ್ರಿಯಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕೆಜ್ ಎ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1324 ಕಾಡುವ ಕಥೆಗಳು ಸಲೀಂ ದೇವಕವಿ' ನಾ.ಧನಪಾಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳು
1325 ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1326 ನಾರಿ ಅಂಕಣ ಸತ್ಯವತಿ ರಾಮನಾಥ್     ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1327 ಏನು ಜನ! ಎಂಥ ಗಾನ! ಅರವಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡಕರ ದಮಯಂತಿ ನರೇಗಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1328 ಮಂದಿರ ಅಪವಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇಂಡೊ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ರಿಚರ್ಡ್ ಈಟನ್ ಸುರೇಶ ಭಟ್ ಬಾಕ್ರಬೈಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1329 ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೃಷ್ಣಮೋಹನ್ ಶ್ರೀಮಾಲಿ ನಾ.ದಿವಕರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1330 ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆರ್.ಶಿವ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ‍್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1331 ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾವ್ಲೊ ಫ್ರೆಯರೆ ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1332 ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವಾದ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗೆಗಿನ ಅತೃಪ್ತಿಗಳು ಪ್ರೊ.ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್ ಎಸ್.ಶಿವಾನಂದ ಸಾಸ್ವೆಹಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1333 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಲ್ಲಾಳರು ಡಾ.ಸಿ.ಆರ್.ಬಲ್ಲಾಳ್ ಡಾ.ಬಿ.ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1334 ಗೊತ್ತುಗುರಿಯಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲ ಯಶ್ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಪಾಲ್ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1335 ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಡಾ.ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1336 ಅಕ್ಷರ ಬಿತ್ತುವ ಕೃಷಿಕರು ಸಿ.ವಿ.ಜಯರಾಮ ನಾಗಮಂಗಲ   ಕನ್ನಡ   ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1337 ಅನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಸೊಂದಲಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ   ಕನ್ನಡ   ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1338 ಸಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಸಿ.ರಾಮಾನುಜಾಚಾರಿಯರ್ & ಡಾ.ವಿ.ರಾಘವನ್ ಎಂ.ವಿ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ
1339 ಅಂತರಂಗ ಮೃದಂಗ ಡಾ.ಬಿ.ವಿಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾ.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕತೆ
1340 ಕದಡಿದ ಕಣಿವೆ ರಾಹುಲ್ ಪಂಡಿತ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆತ್ಮಕತೆ
1341 ವಿಶ್ವಾಸದ ಗುರಿ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಬಿ.ಘನಿ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಗಫಾರ್ ಬೇಗ್ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಕವಿತೆಗಳು
1342 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ.ಎಂ.ಕೆ.ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಸುಮಿತ್ರಾಬಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ
1343 ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಸಿನಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ.ಆರ್.ದತ್ತ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ
1344 ಬೇಕನ್ ನಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನವರೆಗೆ ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಗರಗೆರೆ ರಮೇಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ
1345 ಹೆಗೆಲ್ ನಂತರದ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಡಾ.ಎಸ್.ಪಿ.ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರೊ.ಶೈಲಜಾ,ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ
1346 ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಭವಿಷ್ಯ ಡಾ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮ.ಶ್ರೀ.ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ತತ್ತ್ವಗಳು &ಸಿದ್ಧಾಂತ
1347 ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆರಿ ಈಗಲ್ ಟನ್ ರಾಹು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1348 ವೈವಿಧ್ಯ ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1349 ಅನುಭೂತಿ ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಂ:ಬಿ.ಆರ್.ಸುಮಿತ್ರ ಕನ್ನಡ   ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1350 ತಲಪರಿಗೆ ಸಂ:ಕೋಟಿಗಾಣಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ   ಕನ್ನಡ   ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1351 ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷಣಗಳು ಡಾ.ಆರ್.ಕೆ.ಪೃಥಿ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣಗಳು
1352 ಮಾನವ ಘನತೆಯ ಪರವಾದ ಮಾನವೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು ನ್ಯಾ.ಶಿವರಾಜ ವಿ.ಪಾಟೀಲ ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ಜೋಶಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣಗಳು
1353 ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಾರಟ್   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1354 ಆರ್ಯಾವರ್ತ ಆರ್ಯಾ ಸಂ:ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1355 ಪಂಡಿತರ ತಪ್ಪು ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1356 ನನ್ನೊಳಗಿನ ನಾನು ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ ಮಠಪತಿ(ರಾಗಂ)   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1357 ಸಂಜೀವನ ಎಂ.ಬಿ.ಕುಕ್ಯಾನ್   ಕನ್ನಡ   ಸಾಹಿತ್ಯ
1358 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಲ್ಲ ಮೋಹನ ಕಳಸದ   ಕನ್ನಡ   ಬರಹಗಳು
1359 ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1360 ಪರಿಶೋಧ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1361 ತಂತ್ರಯೋನಿ ಸತ್ಯಕಾಮ   ಕನ್ನಡ   ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1362 ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಆಯ್ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1363 ಕಾಲಾತೀತ ವಿಖ್ಯಾತ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಜೆ.ಎನ್.ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಳು
1364 ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಜಾತಿಮೀಮಾಂಸೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಡಾ.ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1365 ಜೀವಸಿರಿ ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1366 ಅಂತರಂಗದ ಮೃದಂಗ ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1367 ಬಲ್ಲವರು ಬಹಳಿಲ್ಲ ಎಚ್.ವೈ. ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಭುಶಂಕರ ,ಬಾ.ವೇ.ಶ‍್ರೀಧರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1368 ಓ ನನ್ನ ಭಾರತ ತರುಣ್ ವಿಜಯ್ ಚೈತನ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಳು
1369 ನೋಡುವ ಬಗೆ ಜಾನ್ ಬರ್ಜರ್ ಎಚ್.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1370 ಮಾತಿನ ಮಳೆ ವೈ.ಕೆ.ತಿಮ್ಮರಸಯ್ಯ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1371 ಬೂಸಾ ದಹನ ಎಸ್.ಎನ್.ಶಿವಸ್ವಾಮಿ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1372 ನಗೆ-ಕೇದಿಗೆ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಕಾಮತ   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1373 ಗಾಳಿ ಪಟ ರಾ.ಕು   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1374 ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಂ.ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1375 ಸ್ತ್ರೀಪಥ ನಾಗಮಣಿ ಎಸ್.ರಾವ್   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1376 ನಿರೂಪಣ ಡಾ.ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1377 ಈಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎಂ.ಬಸವಣ್ಣ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1378 ರಂಗಜಂಗಮ ಸಂ:ಡಾ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಮಾವಿನ ಕುಳಿ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1379 ಕಲಬೆರಕೆ ಆಹಿತಾನಲ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1380 ಹಿಡಿಯದ ಹಾದಿ ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1381 ಸಾವೇ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ! ನೇಮಿಚಂದ್ರ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1382 ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ನೇಮಿಚಂದ್ರ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1383 ಹಳ್ಳಿ ಹಾದಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಜಯದೇವ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1384 ತೆಲುಗು ಗಜಲು ಡಾ.ಗಜಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1385 ಆಗಮಿಕ ಡಾ.ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಬ್ಬದ   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1386 ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸೆನ್ನನು ಸತ್ಯವತಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1387 ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಎಂ.ಬಿ.ಕುಕ್ಯಾನ್   ಕನ್ನಡ   ಬರಹಗಳು
1388 ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಡಾ.ನರೇಂದ್ರ ದಾಭೋಲ್ಕರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1389 ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರದೇ..? ಗುರೂಜಿ ಶ್ರೀ ಋಷಿಪ್ರಭಾಕರ್ ನೆಲ್ಲೀಕೆರೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1390 ಹರಿದಾಸರು ಕಂಡ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹರಿದಾಸರು ಸೌ.ಶೋಭಾ ವ.ಕುಲಕರ್ಣಿ,ಡಾ.ವಸಂತ ಅ.ಕುಲರ್ಣಿ ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1391 ಹೀಗೊಂದು ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾಣ ಈರಪ್ಪ ಎಂ.ಕಂಬಳಿ   ಕನ್ನಡ   ಪ್ರಬಂಧಗಳು
1392 ಇಸ್ಲಾಂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಗಹಿಕೆಗಳು ಡಾ.ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಸನ್ ನಯೀಂ ಸುರಕೋಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1393 ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಡಾ.ಆರುದ್ರ ಕೆ.ಎಲ್.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾವ್ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1394 ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಡಾ.ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ನಾಯಿಕ್ ಬಿ.ಆರ್.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1395 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಸರ್ದೇಸಾಯಿ,ದಿಲೀಪ್ ಬೋಸ್ ಎಸ್.ಆರ್.ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1396 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ಫಂದನ ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1397 ಉಪ್ಪು ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1398 ಅರಸಿಕರಲ್ಲ ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1399 ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಡಾ.ಎ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರರಾವ್   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1400 ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಶಶಿಕಲಾ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1401 ಪತ್ರಗಳು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್   ಕನ್ನಡ   ಲೇಖನಗಳು
1402 ಮಾನುಷಿಯ ಮಾತು ಮಧು ಕೀಶ‍್ವರ್ ಎಲ್.ಜಿ.ಮೀರಾ   ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1403 ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಲ್ಗಾ ಬಿ.ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು
1404 ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ್   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1405 ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಡಾ.ಸಿ.ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1406 ಕಿವಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಲೂಸ್ಕರ್,ಸಂಜಯ್ ಸಚ್ ದೇವ ಡಾ.ಡಿ.ಕೆ.ಮಹಾಬಲರಾಜು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1407 ಆಯುರ್ವೇದ ದರ್ಶನ ಶರದಿನಿ ದಹನೂಕರ್,ಉರ್ಮಿಳಾ ತಟ್ಟೆ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಮರಾಠಿ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1408 ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಜನಪದೋಧ್ವಂಸಕ ರೋಗಗಳು ನಿಸರ್ಗೋಪಚಾರ          
  ಮತ್ತು ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ್   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1409 ಮಾನವ ಯಂತ್ರ ಡಾ.ಆರ್.ಎಲ್.ಬಿಜಲಾನಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1410 ಮಾದಕ ಮದ್ದುಗಳು ಅನಿಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಡಾ.ಎಚ್.ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1411 ಔಷಧಿ ಪುನತ್ತಿಲ್ ಕುಞ್ಙಬ್ದುಲ್ಲ ಎಂ.ಎಸ್.ಲಕ್ಷಣಾಚಾರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1412 ಸ್ತಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೊ.ಎ.ರಮೇಶ ರಾವ್ ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1413 ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಡಾ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1414 ಫಸ್ಟ್ ಎಯಿಡ್ ಡಾ.ಶಿರಿಗಿನೀಡಿ ನಾಗೇಶ‍್ವರ ರಾವ್ ಟಿ.ಎಸ್.ರುಕ್ಮಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1415 ಏಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸವಾಲು ಖೋರ್ಷೆದ್ ಎಂ.ಪಾವ್ರಿ ಡಾ.ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1416 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೊ.ರಮೇಶ ರಾವ್ ಡಾ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1417 ಮುಪ್ಪು ಕಲ್ಲೂರಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಎಚ್.ಎಸ್.ನಿರಂಜನಾರಾಧ್ಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1418 ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅನಿಲ್ ಅಗರವಾಲ್ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1419 ಹೃದಯ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಡಾ.ಎಸ್.ಪದ್ಮಾವತಿ ಡಾ.ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1420 ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆ.ವಿ.ತಿರುಮಲೇಶ‍್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ
1421 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳು ಡಾ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1422 ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಯಿರಿ ಕೈಪಿಡಿ ಡಾ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1423 ವೈದ್ಯ ಸಹಚರ (ವೈದ್ಯರ ಕೈಪಿಡಿ) ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜ್   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1424 ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡಾ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1425 ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ? ವಿ.ವಿ.ಗೋಪಾಲ್   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1426 ಸುಖ ಸಂಪದ ಡಾ.ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಗ್ಡೆ   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1427 ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಡಾ.ವಸಂತ ಅ.ಕುಲಕರ್ಣಿ   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ
1428 ಭೀಮಾಯಣ ಎಂ.ಟಿ.ವಾಸುದೇವನ್ ನಾಯರ್ ಸಿ.ರಾಘವನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ
1429 ನಮಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಮ್ ಹಮರಾಹೀ ಆರ್.ಪಿ.ಹೆಗಡೆ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1430 ನೀನ್ಯಾರಿಗಲ್ಲಾದವನು(ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ತ) ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶ್   ಕನ್ನಡ   ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ
1431 ಆರೋಗ್ಯ ಆಶಯ ಡಾ.ಶ‍್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ ಬೇವಿಂಜೆ   ಕನ್ನಡ   ಆರೋಗ್ಯ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in