‘ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂವೇದನೆ’ ತಿಂಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಹಾಗೂ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ | ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2019 8, 9 ಹಾಗೂ 10ರಂದು ಕನ್ನಡ-ಉರ್ದು-ಉರ್ದು-ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಕಮ್ಮಟ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಭಾನುಮುಷ್ತಾಕ್

1 ಹೆಸರು ಭಾನುಮುಷ್ತಾಕ್
2 ವಿಳಾಸ # ೨೦, DAR ಪೋಲೀಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ-573201
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9448220339
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ banumushtaq@rediffmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ ಭಾಗ-೧ ಉರ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸೀಮ್ ಫರಿಶ್ತ ಕನ್ನಡ 2014 ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ.ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಿಜಾಪುರ
2 ತಾರೀಖ-ಎ-ಫರಿಶ್ತಾ ಭಾಗ-೨ ಉರ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸೀಮ್ ಫರಿಶ್ತ ಕನ್ನಡ 2014 ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ.ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ, ಬಿಜಾಪುರ
3 ಕಿಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಆತ್ಮ ಔರ್ ಕಥ್ಯ ಹಿಂದಿ ಕಿಶನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಕನ್ನಡ 2018 ಆಬಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com