ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ

1 ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ
2 ವಿಳಾಸ # ೧೭೮/೩, ಶಾಂತಲ ಮಾರ್ಗ, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಮೈಸೂರು-೫೭೦೦೦೮
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9844789342
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ gcsir@yahoo.in
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು -

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಿಂದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಕನ್ನಡ 2009 ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್, ಮೈಸೂರು
2 ಮಾಧವಿ ಹಿಂದಿ ಭೀಷ್ಮಸಹಾನಿ ಕನ್ನಡ 2014 ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್, ಮೈಸೂರು
3 ಚದುರಂಗ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹನ್ನೆರಡು ಕಥೆಗಳು ಹಿಂದಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಕನ್ನಡ 2014 ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್, ಮೈಸೂರು
4 ರಾತ್ರಿಯ ಪಯಣ ಹಿಂದಿ ರಾಮದರಶ್ ಮಿಶ್ರ ಕನ್ನಡ 2015 ವಿಸ್ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು
5 ರಕ್ತ ಧ್ವಜ ಹಿಂದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಕನ್ನಡ 2016 ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com