ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅಲ್ಲೂರಿ

1 ಹೆಸರು ಅಜಯ್ ವರ್ಮಾ ಅಲ್ಲೂರಿ
2 ವಿಳಾಸ ಸನ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡರಾಜು, ಮುಳ್ಳೂರು ತ್ಯಾಂಪ್
ಮಲ್ಲಾಪುರ ಅಂಚೆ, ಮಸ್ಕಿ ರಸ್ತೆ
ಸಿಂಧನೂರು ತಾ|| ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9535576037
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ajayvarmaalluri1997@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಮೂರು ಬಾರಿ
ಕ್ರೈಸ್ತ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ
ಅನಿಕೇತನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮುಂಗಾರು ಕಥಾಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಡಯಾನಾ ಮರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಅಲೆಹಾಂದ್ರಾ ಪಿಜರ್ನಿಕ್ ಕನ್ನಡ 2018 ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com