ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಕಾಪುರೆ

1 ಹೆಸರು ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಕಾಪುರೆ
2 ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜಕಾಪುರೆ
# ೧೭೬೫, ಶಾರದಾ ನಿವಾಸ
ಎಚ.ಪಿ.ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಮೀಪ, ಪೋ. ಮೈಂದರ್ಗಿ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ತಾ||
ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ-೪೧೩೨೧೭
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9860838605
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ girishcjakapure@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮಾಸ್ತಿಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಬೇಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥ ಬಹುಮಾನ
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾದಿಕಾರದ ಬಹುಮಾನ
ಡಿ.ಎಸ್.ಕರ್ಕಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಸಾಗರ್ ಔರ್ ಬಾರಿಶ್ ಕನ್ನಡ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್ ಹಿಂದಿ 2015 ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ನನ್ನ ಊರು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಮರಾಠಿ ಅಣ್ಣಾಹಜಾರೆ ಕನ್ನಡ 2015 ಅಭಿನವ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಫಕೀರಾ ಮರಾಠಿ ಅಣ್ಣಾಭಾವು ಸಾಠೆ ಕನ್ನಡ 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
4 ಸದಾಮಲ್ಲಿಗೆ ಮರಾಠಿ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ಕನ್ನಡ 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
5 ಪಾರಿವಾಳ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಹಿಂದಿ ವಿವಿಧ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡ 2017 ಸರ್ವೋದಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗದಗ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com