ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಂದಗಾವ್ ಎಫ್.ಎಂ

1 ಹೆಸರು ನಂದಗಾವ್ ಎಫ್.ಎಂ
2 ವಿಳಾಸ # 2 ಎಂ, # 225, 2ನೇಮೈನ್, ಕಸ್ತೂರಿನಗರ, ಎನ್.ಜಿ.ಇ.ಎಫ್.ಈಸ್ಟ್
ಕಲ್ಯಾಣನಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560043
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 8762414676
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ nandagaonfm@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಸ್ಮನ್ ಕಥೆಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಚ್.ಸಿ.ಆಂಡ್ರಸನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ ಡಿಕ್ಸನ್ ಹೆನ್ರಿ, ಆಸ್ಕರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ 2009 ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಕನ್ನಡ 2009 ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಮೂರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದೈವಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿಕನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ 2012 ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
4 ಬದುಕಲು ಏನು ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಯೋಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಕನ್ನಡ 2013 ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
5 Lead Kindly Light ಕನ್ನಡ ಎಫ್.ಎಂ.ನಂದಗಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 2012 ಗಾಂಧಿಯಾನ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್, ಬೆಂಗಳೂರು
6 The Little Flower of India ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಫ್.ಎಂ.ನಂದಗಾವ ಕನ್ನಡ 2014 ಸಿವಿಜಿ ಬುಕ್ಸ್,ಬೆಂಗಳೂರು
7 ಮೂರು ಸತ್ಯಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಲಿಯಂ ಮೈಲ್ಸ್ ಮೆಲ್ಸನ್ ಕನ್ನಡ 2015 ಚಂದನಪುಸ್ತಕ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com