ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ

1 ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
2 ವಿಳಾಸ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್.ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ
ಸನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ನಿಂಗೇಗೌಡ
ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ|| ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ-೫೭೧೪೩೫
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9164832522
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ ninchanrasudhanva@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ನೆಹರೂಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜೆ.ಎಸ್.ಬ್ರೈಟ್ ಕನ್ನಡ 2008 ಯಡಿಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ
2 ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರಂಟನ್ ರಸೆಲ್ ಕನ್ನಡ 2009 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com