ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ನಂದಿನಿ ಕೆ.ಆರ್

1 ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಕೆ.ಆರ್
2 ವಿಳಾಸ # ೫೨೦೨, ’ವಸಂತ’, ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ಏಳನೆ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ ೩ನೇ ಹಂತ’
ಮೈಸೂರು-೫೭೦೦೧೭
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9535010730
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ nandinikattepura@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಾಲಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಯುಗಾಂತ ಮರಾಠಿ ಮಹೇಶ್ ಎಲಕುಂಚನವಾರ್ ಕನ್ನಡ 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com