ಅನುವಾದಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಿರುವ 2018ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ |

ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಲಕರ್ಣಿ

1 ಹೆಸರು ಪ್ರಶಾಂತ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಲಕರ್ಣಿ
2 ವಿಳಾಸ ಶಾಮಾಹಾಇಟ್ತ, ಫ್ಲಾಟ ನಂ-೧೦, ಗಣೇಶ್ ನಗರ
ಚಿಂಚವಾಡ, ಪುಣೆ-೩೩
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 985084878
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ peepkya@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಅಮಿರಬಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಮರಾಠಿ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಕನ್ನಡ 2014 ಗ್ರಂಥಾಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕ, ಮುಂಬಯಿ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbpbengaluru@gmail.com