ಸ್ವಾಗತ shopping_cart ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | login ಒಳಗೆ | how_to_reg ನೋಂದಾಯಿಸು

ಸದಾಶಿವ ಬಿ

1 ಹೆಸರು ಸದಾಶಿವ ಬಿ
2 ವಿಳಾಸ ‘ಮಧುವನ’, ಜಿ.ಪಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ಮಂಜೇಶ್ವರ-571323
ಕಾಸರಗೋಡು, ಕೇರಳ
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9447551429
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ sadashivesh@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು -

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಮಲೆಯಾಳಂ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳು ಮಲೆಯಾಳಂ - ಕನ್ನಡ 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in