ಸ್ವಾಗತ shopping_cart ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | login ಒಳಗೆ | how_to_reg ನೋಂದಾಯಿಸು

ಪ್ರಭಾಕರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಂಬರಗಿ

1 ಹೆಸರು ಪ್ರಭಾಕರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಂಬರಗಿ
2 ವಿಳಾಸ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಮ.ನಿಂಬರಗಿ, # ೧೮೬, ಬ್ಲಾಕ್-೧, ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲನಗರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ-೫೮೫೧೦೫
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9845562878
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ pnimbaragi@rediffmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಷಾ ಕನ್ನಡ 2009 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
2 ಹೋಮಿಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದೇಶಮುಖ ಕನ್ನಡ 2015 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ
3 ಗಿರಮಿಟಿಯಾ ಹಿಂದಿ ಗಿರಿರಾಜ ಕಿಶೋರ ಕನ್ನಡ 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
4 ಕಸ್ತೂರ ಬಾ ಹಿಂದಿ ಗಿರಿರಾಜ ಕಿಶೋರ ಕನ್ನಡ 2017 ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು
5 Horizon Never Changes ಕನ್ನಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 2018 ಆರ್ಥರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್, ಝಾರ್ಖಂಡ್

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in