ಸ್ವಾಗತ shopping_cart ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | login ಒಳಗೆ | how_to_reg ನೋಂದಾಯಿಸು

ಮೋಹನ್ ಜಿ.ಎಸ್

1 ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಜಿ.ಎಸ್
2 ವಿಳಾಸ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮೋಹನ್, # ೧೨೪೬, ೭ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ೪ನೆಮೈನ್, ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೫೬
3 ಸಂಚಾರಿ ದೂರವಾಣಿ 9448405110
4 ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ gsrao.mohan@gmail.com
5 ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10
6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೇಂದ್ರಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೦೫
ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೨೦೦೭
ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತೆಲುಗು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಸಾಹೀತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕ ಅನುವಾದ ಭಾಷೆ ಪ್ರಕಟಿತ ವರ್ಷ ಪ್ರಕಾಶಕರು
1 ಮಾಸ್ತಿ ಚೆನ್ನ ಕಥಲು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ತೆಲುಗು 1999 ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ
2 ಬಹುಜಿಹ್ವಾ ಭಾರತಿಗೆ ಐಕ್ಯಾತಾ ಆರತಿ ಕನ್ನಡ ಕುವೆಂಪು ತೆಲುಗು 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
3 ಕನ್ನಡ ಸ್ವಯಂ ಬೋಧಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಂಗದೇವರು ಹಳೆಮನೆ ತೆಲುಗು 2013 ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
4 ಅನುಭವ ಮಂಟಪಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉತ್ತಂಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ತೆಲುಗು 2001 ಅಖಿಲಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು
5 ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಮು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ - ತೆಲುಗು 1982 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
6 ಕನ್ನಡ ಕಥಾನಿಲಕ ಸಂಕಲನಂ ಕನ್ನಡ ವಿವಿಧ ಲೇಖಕರು ತೆಲುಗು 1996 ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ
7 ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನ್ವೇಷಣಂ ಕನ್ನಡ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ ತೆಲುಗು 2012 ಎಮೆಸ್ಕೊ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ಸ, ಹೈದರಾಬಾದ್
8 ವಡ್ಡರಾಧನೆ ಕನ್ನಡ ಶಿವಕೋಟಾಚಾರ್ಯ ತೆಲುಗು 2001 ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲಿ
9 ಕುವೆಂಪು ಸಂಚಯ ಕನ್ನಡ ಕುವೆಂಪು ತೆಲುಗು 2016 ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು
10 ಪೋತನ ಭಾಗವತ-ಸಂಪುಟ-೮ (ಗದ್ಯಾನುವಾದ) ತೆಲುಗು ಬಮ್ಮೆರ ಪೋತನ ಕನ್ನಡ 2014 ಶ್ರೀಯೋಗಿ ನಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ಕೈವಾರ

ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಂಬಾಗ,
ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560056
ದೂರವಾಣಿ: 080 - 23183311, 23183312
ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ಅಂಚೆ: kbbp-bengaluru@ka.gov.in